Hoppa till sidinnehåll
Sociala medier

Digital studentkultur Om slutna grupper på Facebook som icke-formell arena i högre utbildning

Publicerad:2022-04-12
Uppdaterad:2022-04-20

Vad gör svenska studenter egentligen på Facebook? Denna och en rad andra frågor undersöker Alexandra Söderman i sin avhandling.

Författare

Alexandra Söderman

Handledare

Docent Monica Johansson, Göteborgs universitet Andreas Ottemo, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Mats Trondman, Linnéuniversitetet

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2022-04-22

Titel (se)

Digital studentkultur Om slutna grupper på Facebook som icke-formell arena i högre utbildning

Digital studentkultur Om slutna grupper på Facebook som icke-formell arena i högre utbildning

Sedan Facebook lanserades i Sverige 2006 har plattformen vuxit dramatiskt och utgör numer det dominerande sociala mediet även för svenska studenter. I tidigare forskning har fokus i hög grad riktats mot möjliga pedagogiska vinster med Facebook, eller Facebook som en alternativ lärandearena i högre utbildning. Denna avhandling tar istället avstamp i mediekritiska perspektiv och kultur- och utbildningssociologisk teori, inom vilken sociologen Pierre Bourdieus arbeten är centrala. Detta för att analysera den icke-formella studentkultur som tar form i studentorganiserade slutna Facebook-grupper. Det övergripande syftet är att bidra med fördjupad kunskap om varför digital studentkultur formeras som den gör i tre slutna Facebook-grupper kopplade till tre olika högre utbildningskontexter. I arbetet adresseras därför följande frågeställningar: Hur präglar studenternas dispositioner formeringen av de olika utbildningskontexternas digitala studentkulturer på Facebook? Vilka distinktionsmekanismer och andra dominansförhållanden kommer till uttryck i Facebook-grupperna och kring vilka värden och ställningstaganden formeras dessa? På vilka sätt formas Facebook som digital kulturell miljö av de tre olika högre utbildningskontexterna? De Facebook-grupper som ingår i studien studeras med etnografiska metoder och består av ett förskollärarprogram, ett statsvetarprogram samt en grupp för studenter på konst- och designutbildningar. Resultaten visar hur Facebook kommit att fungera som en första anhalt för nyblivna studenter, men också hur den studentkultur som tar form i dessa grupper är tydligt präglad av studentgruppernas sociala bakgrund. Därigenom framträder bland annat något som kan förstås och diskuteras som Facebooks inlåsningseffekt, eftersom studenternas dispositioner inte utmanas i de egenorganiserade slutna grupperna.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev