Discourses of Including Students with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD) in Swedish Mainstream Schools

Lärarna känner sig otillräckliga och anklagar ofta sig själva för elevernas misslyckanden. Det visar Ulrika Gidlund som utforskat lärares diskurser om beteendeproblem och inkludering av elever med beteendeproblem.

Fakta
Disputation

2018-02-23

Titel (eng)

Discourses of Including Students with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD) in Swedish Mainstream Schools

Författare

Ulrika Gidlund

Handledare

Lena Boström, Mittuniversitetet Docent Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet

Opponent

Professor emerita Liv Lassen, Oslo universitet

Lärosäte

Mittuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Ulrika Gidlund

Abstract in English:

When students’ behaviours cause difficulties for their teachers, themselves, and the rest of the class, teachers often construct inclusion as problematic. The overall aim of this study was to contribute to the understanding of teachers’ discourses regarding inclusion of students with emotional and behavioural difficulties (EBD) in Swedish mainstream schools. The sample of empirical data collected for articles II–IV was derived from focus group interviews of 5–8 mainstream teachers in grades 4–6 in 6 different schools. Article I is a research synthesis on 15 studies that feature the attitudes of teachers from 15 different countries. It frames the entire thesis by examining how teachers perceive students with EBD from other countries, cultures, and times. In this study, neither inclusion nor EBD are said to be so much objectively “real” as socially produced and can be regarded as social constructs. An approach of discourse theory that takes inspiration from Laclau and Mouffe (1985) is applied in articles II–III and is complemented with constructionist thematic analysis. The results revealed that teachers construct meaning and understanding of students in relation to their everyday professional missions in the classroom. Discourses about successfully including students with EBD face problem fixing their meaning as they require new and other types of resources as well as other time distributions, teachers, curricula, and classrooms. The teachers’ discourses revealed a clear gap between policy and practice in the Swedish education system. Discourses that were pragmatic based on everyday reality of the school overpowered the discourses of ensuring equal opportunities for all students and the celebration of diversity. When the wordings of the Swedish steering documents are arbitrary and interpreted differently among various actors within Swedish schools, the teachers feel insecurity, frustration, and inadequacy. Inclusion of students with EBD is a complex and complicated matter that the teachers do not feel competent enough to fully handle. They revealed their frustration with being expected to do something that cannot be done due to practical and economic reasons. When teachers experience failure and dissatisfaction with specific teaching situations, they construct discourses that justify and legitimize that failure. These discourses inevitably have consequences for how the teachers understand and organize their everyday teacher missions.

Sidan publicerades 2018-04-16 09:07 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-05-21 14:19 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram

Lägg ingen större vikt vid eventuella diagnoser. Och fokusera på lösningar för ­individen, inte på barnets problematik. Det är de viktigaste råden från Anne Lillvist, pedagogik­professor specialiserad på förskolan.

Nya sätt att prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet, visar en studie från Stockholms universitet.

Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

Skolinspektionen ska bidra till att stärka kvaliteten i skolan genom sin inspektionsverksamhet. Hittills har dock få utvärderingar gjorts på hur väl Skolinspektionen möter denna målbild och de flesta av dessa är av en deskriptiv natur. I denna artikel analyseras effekterna av skolinspektioner mellan åren 2017–21. (pdf)

Så kan vi prata om sex i skolan

Från och med i höst ska skolans sexualundervisning vara mer anpassad till den verklighet som eleverna faktiskt möter. Samtidigt har frågorna egentligen inte förändrats så mycket sedan femtiotalet visar en studie från Stockholms universitet.