Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Drawing Science: Visual Content Formation in Young Students’ Multimodal Science Compositions

Publicerad:2022-05-24
Uppdaterad:2022-10-31

Hur formeras naturkunskapsinnehåll visuellt i multimodala text-bildkompositioner gjorda av elever i tidiga skolår? Det är en av frågorna som Elin Westlund undersöker i sin avhandling.

Författare

Elin Westlund

Handledare

Docent Charlotte Engblom, Uppsala universitet. Professor Caroline Liberg, Uppsala universitet

Opponent

Professor Anna-Malin Karlsson, Stockholms universitet

Disputerat vid

Uppsala universitet

Disputationsdag

2022-06-10

Titel (eng)

Drawing Science: Visual Content Formation in Young Students’ Multimodal Science Compositions

Institution

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Drawing Science: Visual Content Formation in Young Students’ Multimodal Science Compositions

This thesis explores visual formation of science content in young students’ multimodal text-image compositions. In doing so, it also contributes a metalanguage for visual meaning-making about science content in the early school years. Using social semiotic theory, the images and image-text relations of 93 multimodal compositions made by eight-year-old students as part of their science education were analysed. The results show that young students’ visual formation of science content in their text-image compositions is diverse and often complex. The thesis introduces seven types of content representation: theory, natural experience, event, art, person, attitude-evoking, and cultural heritage. These are usually combined with some of the other types. An in-depth analysis of these combinations suggests that the representations do not carry the same weight in creating a coherent multimodal science composition – they either function as the main representation or as a modifier. Mapping students’ representations in relation to teaching also indicates the impact teaching has on students’ visual formation of science content. Furthermore, a broadened analysis provided insights into three types of functions that aesthetics have for visual formation of science content. Each of these fulfils a set of values that makes it more or less aligned with the norms of science. The types correspond to a classic science norm, an extended science norm, and an artistic norm, respectively. Finally, the discussion outlines the implications of the results for teaching and learning. The results are discussed in relation to a broadened focus on content in literacy teaching during the early school years, followed by a discussion on how contributed metalanguage and methodology could function as tools for explicit teaching and assessment, and representations as tools for understanding. In conclusion, the thesis provides a flexible addition to the toolbox for students, teachers and researchers interested in how meaning-making about science content during the early school years works in relation to knowledge and norms.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev