Hoppa till sidinnehåll
Autismspektrumtillstånd (AST)

Du och Jag: Dialogiska möten kring text i resursskolans klassrum

Publicerad:2021-06-16
Uppdaterad:2021-11-19

Stina Gårlin synliggör förutsättningarna för deltagande i literacypraktiker i särskild undervisningsgrupp för grundskoleelever med diagnos inom AST.

Författare

Stina Gårlin

Handledare

Marie Nilsberth, Karlstads universitet Carin Roos, Karlstads universitet Birgitta Ljung Egeland, Karlstads universitet

Opponent

Professor Anneli Frelin, Högskolan i Gävle

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2021-06-18

Titel (se)

Du och Jag: Dialogiska möten kring text i resursskolans klassrum

Institution

Institutionen för pedagogiska studier

Du och Jag: Dialogiska möten kring text i resursskolans klassrum

Denna avhandling handlar om literacypraktiker i en resursskola år 7-9 för elever med diagnos inom Autismspektrum (AST). Elever med diagnos inom AST har under lång tid visat sig ha en otillfredsställande skoltillvaro, vilket visat sig i form av hög skolfrånvaro och att alltför många elever inte uppnår gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. Forskning visar att AST kan medföra svårigheter med läs- och skrivlärande. Detta lärande är en central förutsättning för att uppnå skolans krav. Klassrumsstudier med fokus på läsande och skrivande i undervisningen har dock saknats. Med en social syn på literacy bidrar den här studien med kunskap om hur deltagande i klassrummets literacypraktiker gestaltar sig för elevgruppen. Studien visar hur relationella aspekter är avgörande för deltagarnas interaktioner kring text. Martin Bubers relationsfilosofi utgör tyngdpunkten i avhandlingens teoretiska ramverk, där begreppsparen Jag-Du och Jag-Det används för att tolka empiriska exempel och synliggöra pedagogernas förhållningssätt i möten med elev och text. Resultatet visar att båda dessa sätt att möta eleverna har betydelse för elevernas möjligheter till deltagande i literacypraktiker, vilket i förlängningen skapar förutsättningar för lärande.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev