Early intervention and autism: Improving preschool program quality for children with autism spectrum disorder receiving Early Intensive Behavioral Intervention using the Autism Program Environment Rating Scale (APERS)

Hampus Bejnö har i sin avhandling undersökt om instrumentet APERS-P-SE som används för att skatta den övergripande kvaliteten på lärmiljön, kan användas för att utveckla kvaliteten i lärmiljön för barn med AST.

Fakta
Disputation

2021-11-30

Titel (eng)

Early intervention and autism: Improving preschool program quality for children with autism spectrum disorder receiving Early Intensive Behavioral Intervention using the Autism Program Environment Rating Scale (APERS)

Författare

Hampus Bejnö

Handledare

Professor Lise Roll-Pettersson, Stockholms universitet Professor Sven Bölte, Karolinska Institutet Lars Klintwall, Stockholms universitet Urlika Långh, Karolinska Institutet

Opponent

Associate Professor Corinna Grindle, The University of Warwick

Institution

Specialpedagogiska institutionen

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

The quality of the learning environment in preschool is of significant importance for children with autism spectrum disorder (ASD). However, very limited research has addressed how this environment can be improved. In regard to early intervention, most previous studies have primarily focused on child characteristics, and intervention content and quantity, rather than the broader learning environment in which interventions are delivered. Thus, the overall aim of this thesis was to study the quality of the learning environment for children with ASD. In particular, the focus was on children who receive Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) in community-based Swedish preschools, using the Autism Program Environment Rating Scale (APERS). Within this framework, three studies were conducted.

In study 1, we translated, culturally adapted, and systematically assessed the content validity of APERS, a rating scale designed to assess the program quality for children with ASD in educational settings. In the process, the scale was modified to make the instrument as relevant as possible for the Swedish preschool context, and re-named APERS-P-SE. Nine experts rated the clarity and comprehensiveness of the individual items, as well as the relevance of the scale in its entirety. In study 2, we evaluated APERS-P-SE as the foundation for professional development for preschool staff working with children with ASD receiving EIBI, to promote preschool learning environment quality (primary outcome), and outcomes for autistic children, and preschool staff (secondary outcomes). Using a quasi-experimental design, preschool staff either implemented EIBI enriched by in-service training and on-site coaching based on APERS-P-SE assessments (k = 9), or EIBI only (k = 8) during 8 months. A total of 17 children and 35 preschool staff participated, across 17 preschools. In study 3, individual interviews and focus-group interviews were conducted with preschool staff, preschool principals, habilitation supervisors, and parents to children with ASD who had participated in study 2 and received the APERS-P-SE-based intervention. Through these interviews, the different groups of stakeholders provided their thoughts about what they found to be the most important aspects of preschool programs for autistic children who receive EIBI, and their opinions and experiences of participating in study 2.

Study 1 demonstrated a high level of content validity for the Swedish version of the APERS. In study 2, the EIBI/APERS-P-SE preschools significantly improved their learning environment, compared to the preschools that received EIBI only. Outcomes for autistic children and preschool staff did not differ significantly between the groups, despite positive descriptive findings. In study 3, four themes were identified as being key aspects of preschool programs with high quality to promote optimal development of children with ASD: (1) staff’s competence, (2) children’s inclusion and participation, (3) collaboration, and (4) learning environment. Overall, the stakeholders described the APERS-P-SE-based model as helpful in improving children’s participation, preschool staff’s engagement with the child, and optimizing child outcomes.

Taken together, the results indicate that APERS-P-SE is an instrument with a high level of content validity, and that it can be used in combination with in-service training and on-site coaching to improve preschool program quality for children with ASD.

Sidan publicerades 2021-11-22 09:12 av Susanne Sawander


Relaterat

Lyhört bemötande får elever med autism att delta i läs- och skrivundervisning

Ett lyhört bemötande som rymmer både bekräftelse och utmaningar kan få elever med diagnos inom autismspektrum att delta i literacypraktiker, vilket skapar möjlighet till lärande. Det visar Stina Gårlins forskning om läs- och skrivpraktiker i en resursskola.

Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Barn med adhd- och autismdiagnoser som har resursstarka föräldrar har störst chans att få det stöd de behöver, konstaterar Emma Laurin. Hennes avhandling visar att föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser tvingas bära ett tungt individuellt ansvar för barnens skolgång.

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen på vårens fortbildning för dig som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan. Ta bl.a. del av fördjupande föreläsningar om dyslexi, matematikundervisning för elever med språkstörning och om stöd till de som är särskilt begåvade men även har autism eller adhd. Välj att delta i Stockholm, Göteborg eller online!

Specialpedagogik för gymnasiet

Välkommen på en konferens som vänder sig till dig som möter elever i behov av särskilt stöd eller anpassningar på gymnasiet! Ta del av sju föreläsningar om bland annat perfektionism och prestationsångest, aktuell forskning om teknikanpassning för ökad närvaro och delaktighet samt tydliggörande pedagogik för elever med autism och adhd.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

En bra fysiklärare öppnar sina elevers ögon och vägleder dem till nya upplevelser i ämnet. På det sättet kan man få fler elever utan akademisk bakgrund att fortsätta till högskolan, menar Anna Danielsson, forskare vid Stockholms universitet.

Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Ny rapport visar att barn och ungdomar inte får stöd för depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Forte.

How school leaders can support enhanced rigor in instruction

With the right guidance, teachers can promote students’ independence in the pursuit of challenging goals.

Building a whole child wellness team

Strategies for combining physical, nutritional, and mental health goals in the early grades to improve student engagement and productivity.