Hoppa till sidinnehåll

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Publicerad:2012-01-30
Uppdaterad:2012-02-28
Författare

Karin Tesching

Handledare

Professor Gunnar Andersson

Opponent

Professor Ronald R. Rindfuss

Disputerat vid

SU – Stockholms universitet

Disputationsdag

2012-02-06

Titel (eng)

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Institution

Sociologiska institutionen

Abstrakt

Denna avhandling analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnorsutbildning och barnafödande. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utbildningens inriktningsom en dimension vid sidan av utbildningsnivå och rollen av att vara studerande. Dennadimension måste beaktas för att kunna förstå det komplexa samspelet mellan utbildningoch fertilitet. De empiriska analyserna är baserade på svenska registerdata för perioden1990-2004 som analyseras med hjälp av intensitetsregression.Vad avser effekter av utbildning på kvinnors fruktsamhet bekräftar studien attpågående utbildningsaktivitet i allmänhet är negativt korrelerad med barnafödande.Vidare påvisar avhandlingen förutom skillnader i första-, andra- ochtredjebarnsintensiteter för kvinnor med olika hög utbildningsnivå kraftiga skillnader ifruktsamhetsbeteende efter utbildningens inriktning.För att undersöka effekten av barnafödande på kvinnors utbildningskarriäreranalyseras hur barnafödande påverkar en kvinnas benägenhet att vidareutbilda sig inomett annat utbildningsområde än det hon redan har en utbildning i. Effekten avbarnafödande på en sådan händelse varierar kraftigt beroende på viket fält en kvinnatidigare utbildat sig inom. Kvinnor med examen inom områden där det är svårt attetablera sig på arbetsmarknaden visar sig ha en särskilt hög benägenhet tillvidareutbildning inom ett annat område. För dessa kvinnor verkar barnafödande påverkadem att söka sig till ett utbildningsområde som erbjuder mer stabila och familjevänligaframtidsutsikter.Slutligen undersöks effekterna av icke-observerade faktorer på kvinnorsutbildning och fruktsamhet. Genom att skatta simultana intensitetsregressioner för enkvinnas fruktsamhetsbeteende och val av utbildningsområde visas att utbildningsbeslutoch barnafödande är korrelerade via icke-observerade faktorer som samtidigt påverkarbåda livsprocesserna.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

This thesis analyses three aspects of the link between a womans educational trajectory and her childbearing behaviour. Special attention is paid to educational field as a further dimension of education next to educational enrolment and educational level. It is argued that this dimension has to be taken into account to fully understand the complex interplay between womens educational careers and fertility. The empirical investigations are based on Swedish register data for the period 1990 to 2004 and carried out by means of event history analyses.Regarding the impact of womens education on fertility, this study confirms that educational enrolment generally impedes childbearing. Further, in addition to differences in first, second and third birth risks among women with different levels of education, the analyses reveal strong variations in the fertility behaviour of women with different types of education.To investigate the impact of fertility on womens educational careers, this study examines how becoming a mother influences a womans risk to pursue further training in a different field of education. The effect of motherhood on the risk of educational change varies strongly depending on the field Swedish women initially were trained in. Especially women with degrees in fields in which it is difficult to get established in the labour market are found to have a high risk of educational change. For these women giving birth to a child appears to lead them to strive for further training in a field that offers more stable and family friendly employment prospects.Finally, the study explores the impact of unobserved factors on education and fertility. By estimating a simultaneous hazard equation for a womans childbearing behaviour and her choice of educational field, it is shown that womens decisions about education and fertility are correlated due to the existence of unobserved determinants that simultaneously influence both life domains.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

AI i undervisningen

Skolportens digitala TEMA-föreläsning för dig som vill lära dig mer om artificiell intelligens och hur den nya teknologin påverkar arbetet i skolan. På vilka sätt är AI användbart i klassrummet, och vilka utmaningar kan du behöva hantera i den digitala skolan? Föreläsningen är av intresse för alla som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
16 okt – 23 nov
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev