Hoppa till sidinnehåll
Arbetsmarknad

Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools

Publicerad:2020-10-21
Uppdaterad:2021-05-05

Olav Nygård har forskat om utbildningsambitioner hos ungdomar med migrationsbakgrund i svenska skolor med låga genomsnittsbetyg samt elevernas förhållande till utbildningsresultat.

Författare

Olav Nygård

Handledare

Professor Anders Neergaard, Linköpings universitet Professor Alireza Behtoui, Södertörns högskola

Opponent

Professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam

Disputerat vid

Linköpings universitet

Disputationsdag

2020-10-16

Titel (eng)

Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Abstrakt

I avhandlingen studerar jag utbildningsambitioner hos ungdomar med migrationsbakgrund i svenska skolor med låga genomsnittsbetyg, faktorer som påverkar dessa ambitioner, samt deras förhållande till utbildningsresultat. Avhandlingen består av en kappa med syfte, forskningsfrågor samt empiriska, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, samt fyra artiklar där jag med hjälp av enkät- eller registerdata besvarar forskningsfrågorna.

I den första artikeln undersöker jag förhållandet mellan socioekonomisk status före migration, tillgång till socialt kapital efter migration, och utbildningsambitioner hos ungdomar i svenska skolor med låga genomsnittsbetyg. Ungdomar i familjer med högre socioekonomisk status före migration hade bättre tillgång till socialt kapital, och båda faktorerna hade ett positivt samband med utbildningsambitioner. Resultaten tyder på att tillgång till resurser före migration påverkar ansamlingen av resurser efter migration.

I den andra artikeln undersöker jag i vilken utsträckning den sociala omgivningen har olika inverkan på ungdomars utbildningsambitioner under olika institutionella förhållanden. Ungdomar i ett utbildningssystem med tidig nivågruppering var mindre optimistiska om att kunna förverkliga sina utbildningsambitioner. Sambandet mellan bekantskapskretsens attityder respektive sammansättning och egna ambitioner var istället starkare när nivågrupperingen skedde senare. Resultaten tyder på att utbildningssystemet kan påverka ambitioner både genom hur det strukturerar utfall, och genom hur det strukturerar interaktioner mellan ungdomar.

I den tredje artikeln undersöker jag och Alireza Behtoui i vilken utsträckning tillgång till och avkastning på socialt kapital varierar mellan ungdomar med, respektive utan, migrationsbakgrund. Ungdomar med migrationsbakgrund hade lika god eller bättre tillgång till socialt kapital som ungdomar utan migrationsbakgrund, och liknande avkastning. Resultaten tyder emellertid på att en bättre tillgång till socialt kapital endast delvis kompenserar för sämre tillgång till andra resurser för ungdomar med migrationsbakgrund.

I den fjärde artikeln undersöker jag vilka faktorer som påverkar övergången mellan skola och arbete för unga vuxna med ofullständig gymnasieutbildning. Unga vuxna vars familjer hade haft hög socioekonomisk status före migrationen återgick oftare till studier; samtidigt hade unga vuxna med migrationsbakgrund en långsammare etablering på arbetsmarknaden än unga vuxna utan migrationsbakgrund. Resultaten tyder på att unga vuxna med migrationsbakgrund påverkas både av familjens förhållanden före migration, och förhållanden på arbetsmarknaden efter migration i övergången mellan skola och arbete.

Avhandlingen visar på en växelverkan mellan resurser som försvunnit, blivit kvar, och skapats i och efter migration, men också hur dessa resurser sällan är tillräckliga för att kompensera för ojämlikheter i skolan och på arbetsmarknaden.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev