Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools

Olav Nygård har forskat om utbildningsambitioner hos ungdomar med migrationsbakgrund i svenska skolor med låga genomsnittsbetyg samt elevernas förhållande till utbildningsresultat.

Fakta
Disputation

2020-10-16

Titel (eng)

Educational Aspirations and Attainments: How resources relate to outcomes for children of immigrants in disadvantaged Swedish schools

Författare

Olav Nygård

Handledare

Professor Anders Neergaard, Linköpings universitet Professor Alireza Behtoui, Södertörns högskola

Opponent

Professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

I avhandlingen studerar jag utbildningsambitioner hos ungdomar med migrationsbakgrund i svenska skolor med låga genomsnittsbetyg, faktorer som påverkar dessa ambitioner, samt deras förhållande till utbildningsresultat. Avhandlingen består av en kappa med syfte, forskningsfrågor samt empiriska, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, samt fyra artiklar där jag med hjälp av enkät- eller registerdata besvarar forskningsfrågorna.

I den första artikeln undersöker jag förhållandet mellan socioekonomisk status före migration, tillgång till socialt kapital efter migration, och utbildningsambitioner hos ungdomar i svenska skolor med låga genomsnittsbetyg. Ungdomar i familjer med högre socioekonomisk status före migration hade bättre tillgång till socialt kapital, och båda faktorerna hade ett positivt samband med utbildningsambitioner. Resultaten tyder på att tillgång till resurser före migration påverkar ansamlingen av resurser efter migration.

I den andra artikeln undersöker jag i vilken utsträckning den sociala omgivningen har olika inverkan på ungdomars utbildningsambitioner under olika institutionella förhållanden. Ungdomar i ett utbildningssystem med tidig nivågruppering var mindre optimistiska om att kunna förverkliga sina utbildningsambitioner. Sambandet mellan bekantskapskretsens attityder respektive sammansättning och egna ambitioner var istället starkare när nivågrupperingen skedde senare. Resultaten tyder på att utbildningssystemet kan påverka ambitioner både genom hur det strukturerar utfall, och genom hur det strukturerar interaktioner mellan ungdomar.

I den tredje artikeln undersöker jag och Alireza Behtoui i vilken utsträckning tillgång till och avkastning på socialt kapital varierar mellan ungdomar med, respektive utan, migrationsbakgrund. Ungdomar med migrationsbakgrund hade lika god eller bättre tillgång till socialt kapital som ungdomar utan migrationsbakgrund, och liknande avkastning. Resultaten tyder emellertid på att en bättre tillgång till socialt kapital endast delvis kompenserar för sämre tillgång till andra resurser för ungdomar med migrationsbakgrund.

I den fjärde artikeln undersöker jag vilka faktorer som påverkar övergången mellan skola och arbete för unga vuxna med ofullständig gymnasieutbildning. Unga vuxna vars familjer hade haft hög socioekonomisk status före migrationen återgick oftare till studier; samtidigt hade unga vuxna med migrationsbakgrund en långsammare etablering på arbetsmarknaden än unga vuxna utan migrationsbakgrund. Resultaten tyder på att unga vuxna med migrationsbakgrund påverkas både av familjens förhållanden före migration, och förhållanden på arbetsmarknaden efter migration i övergången mellan skola och arbete.

Avhandlingen visar på en växelverkan mellan resurser som försvunnit, blivit kvar, och skapats i och efter migration, men också hur dessa resurser sällan är tillräckliga för att kompensera för ojämlikheter i skolan och på arbetsmarknaden.

Sidan publicerades 2020-10-21 11:04 av Susanne Sawander


Relaterat

Lärare viktiga för att barn till migranter lyckas i arbetslivet

Lärare spelar ofta en avgörande roll för att barn till migranter ska lyckas förverkliga sina ambitioner inom utbildning och arbete. Pinar Aslan belyser de positiva faktorer som gör att barn till migranter tar sig in på arbetsmarknaden. 

Spänning mellan ungas förväntningar på framtiden och lokala förutsättningar

Högre utbildning och ett liv i staden är det som ungdomar anses värderas högst i samhället. Sara Forsberg visar att den synen skapar en spänning mellan ungdomars förväntningar och deras socioekonomiska och lokala förutsättningar.

Modersmål Webbkonferens

Välkommen till en webbsänd konferens där vi fördjupar oss i flerspråkighet och modersmålsundervisningens komplexitet! Under tio dagar har du tillgång till förinspelade föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling.

Tyska Webbkonferens

Välkommen till en webbkonferens för dig som undervisar i tyska! Konferensen innehåller åtta föreläsningar både på tyska och svenska om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet. Herzlich willkommen!

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan år 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet har därför tagit fram en ny rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet.

Hur förebygger skolan kränkningar?

I en ny bok beskriver Ylva Odenbring, forskare vid Göteborgs universitet, hur lärare och skolledare kan förebygga våld i skolvardagen. "Framför allt behövs fler vuxna i skolan och fler vuxna som rör sig i korridorerna", säger hon.

”Want to rethink education after Covid-19? Creative solutions mean taking more risks”

Act like entrepreneurs and avoid missing opportunities. Educational leaders should be less risk averse, seize opportunities and try out new ideas, even if you only have 50 percent of the information, writes Henry M. Smith, assistant professor at the Johns Hopkins School of Education and a former U.S. assistant secretary of education.

Skolning full av lek med ”torgpedagoger”

På den nybyggda förskolan i skånska Hjärup är det Ängslyckan­modellen som gäller, med ämnes­specifik under­visning som drivs av särskilda ”torgpedagoger” – och en egen specialpedagog.

Knowledge is power against hate: Online course designed to set Holocaust record straight

Initially geared to help educators, the free program was designed to help everyone from parents, grandparents, clergy of all faiths, youth-group leaders and the general public seeking a way to begin to understand what really happened.