Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Fakta
Disputation

2019-06-14

Titel (eng)

Educational leadership in health professions education

Författare

Kristina Sundberg

Handledare

Dr Jonas Nordquist, Karolinska institutet Professor Simon Kitto, University of Ottawa,

Opponent

Professor David Irby, University of California, San Fransico

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The aim of this thesis was to explore perceptions and experiences of educational leaders leading educational change and development in health professions and interprofessional education. The sensitising concepts of the thesis were power and resistance and the thesis hence adopted theoretical power perspectives on educational leadership and employed qualitative approaches within the methodological framework of phenomenology.

Study I explored the experiences of educational leaders leading change and development within an undergraduate medical programme. The educational leaders perceived a lack of authority and status towards their colleagues as a result of an unclear mission, the fact that education had a low level of status at the university as well as a lack of traditional means of power. They also experience meeting resistance towards change and development in the shape of change fatigue, organisational obstacles and conservatism. Their opportunity to use influence towards change and development emerged from a high degree of freedom as well as the creation of vicarious legitimacies connected to research or clinical work, instead of education.

Study II further explored the experiences of educational leaders in undergraduate medical education and their identity formation. The educational leaders expressed an ambiguity towards their identity as educational leaders as a result of both an unclear educational role as well as the perceived difficulties in leading colleagues towards educational change and development. The educational leaders seldom experienced receiving feedback on their work from higher levels of the institution, which in turn lead them to feel that their role was mostly of a symbolic character. However, the status of being an educational leader was confirmed from time to time by other educational leaders as well as colleagues with a special interest in education.

Study III explored the experiences of educational leaders leading change and development within a nursing programme. The educational leaders expressed the means of achieving educational change and development as building relationships with colleagues as well as using the elaborate decision-making structures of the programme. Experiences of resistance towards change were perceived as originating from lack of authority, organisational structures and memories and intrinsic avoidance of leadership.

Study IV explored interprofessional education (IPE) as an example of educational change and development. A comparison of the definition, rationale and presentation of IPE between educational leaders and official policy documents revealed how underlying differences of meaning attached to IPE can create potential difficulties regarding implementation. Successful implementation postulates transparent and clear senior leadership support within an institution.

The thesis shows how the findings of study I-IV are important to highlight in connection to research-based faculty development programmes for educational leaders in health professions education; a prerequisite for leading educational change and development successfully.

Sidan publicerades 2019-06-18 11:21 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Fostermammors utbildningsnivå har liten inverkan på barnens skolresultat

Sambandet mellan fostermammors utbildningsnivå och långtidsplacerade barns skolprestationer är svagt, och varierar mellan flickor och pojkar. Det är en skillnad mot hur det är i biologiska familjer, där sambandet är starkt. Det visar en studie i en ny avhandling i sociologisk demografi från Stockholms universitet.

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Kenny Skagerlund forskar om det ännu relativt outforskade området dyskalkyli. Med det tilldelade forskningsanbudet på 1,7 miljoner, som han tagit emot, hoppas han kunna ta forskningen ytterligare ett par steg framåt och hitta verktyg för att underlätta för drabbade elever.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Vissa barn gick omkring nästan en hel timme ensamma. Andra fick leka ett tag men bara på vissa villkor. En ny studie visar på ett systematiskt ­utanförskap som ­pedagoger inte märker.