Educational leadership in health professions education

Kristina Sundberg har forskat om utbildningsledare inom vårdutbildningar.

Fakta
Disputation

2019-06-14

Titel (eng)

Educational leadership in health professions education

Författare

Kristina Sundberg

Handledare

Dr Jonas Nordquist, Karolinska institutet Professor Simon Kitto, University of Ottawa,

Opponent

Professor David Irby, University of California, San Fransico

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The aim of this thesis was to explore perceptions and experiences of educational leaders leading educational change and development in health professions and interprofessional education. The sensitising concepts of the thesis were power and resistance and the thesis hence adopted theoretical power perspectives on educational leadership and employed qualitative approaches within the methodological framework of phenomenology.

Study I explored the experiences of educational leaders leading change and development within an undergraduate medical programme. The educational leaders perceived a lack of authority and status towards their colleagues as a result of an unclear mission, the fact that education had a low level of status at the university as well as a lack of traditional means of power. They also experience meeting resistance towards change and development in the shape of change fatigue, organisational obstacles and conservatism. Their opportunity to use influence towards change and development emerged from a high degree of freedom as well as the creation of vicarious legitimacies connected to research or clinical work, instead of education.

Study II further explored the experiences of educational leaders in undergraduate medical education and their identity formation. The educational leaders expressed an ambiguity towards their identity as educational leaders as a result of both an unclear educational role as well as the perceived difficulties in leading colleagues towards educational change and development. The educational leaders seldom experienced receiving feedback on their work from higher levels of the institution, which in turn lead them to feel that their role was mostly of a symbolic character. However, the status of being an educational leader was confirmed from time to time by other educational leaders as well as colleagues with a special interest in education.

Study III explored the experiences of educational leaders leading change and development within a nursing programme. The educational leaders expressed the means of achieving educational change and development as building relationships with colleagues as well as using the elaborate decision-making structures of the programme. Experiences of resistance towards change were perceived as originating from lack of authority, organisational structures and memories and intrinsic avoidance of leadership.

Study IV explored interprofessional education (IPE) as an example of educational change and development. A comparison of the definition, rationale and presentation of IPE between educational leaders and official policy documents revealed how underlying differences of meaning attached to IPE can create potential difficulties regarding implementation. Successful implementation postulates transparent and clear senior leadership support within an institution.

The thesis shows how the findings of study I-IV are important to highlight in connection to research-based faculty development programmes for educational leaders in health professions education; a prerequisite for leading educational change and development successfully.

Sidan publicerades 2019-06-18 11:21 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Margareta Serder: Vad kan forskningen (inte) bidra med?

Det är nu ett helt decennium sedan formuleringen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet infogades i den svenska skollagen. Många hyllmeter har sedan dess ägnats åt uttolkningar av vad formuleringen egentligen innebär. Det skriver Margareta Serder, lektor vid Malmö universitet, i en debattartikel i Skolportens magasin.

”Det mest hoppingivande du kommer att läsa på länge”

Jag vill göra reklam för en rapport. Det är en rapport om ett misslyckande och har den kanske nedslående titeln: ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” och är framtagen av Åsa Hirsch och Annette Jahnke för Ifous. Läs den! skriver skolexperten Per Kornhall i ett blogginlägg.

Lärlabbet : Särskilt stöd och anpassningar i förskolan

Hur kan anpassningar och särskilt stöd få en naturlig plats i förskolans verksamhet? Psykolog David Edfelt framhåller ett proaktivt arbetssätt. Ta en situation i taget och när den fungerar, börja med nästa. Hjälp barnen att få känna att de lyckas råder han. Ha alla barns behov i fokus när aktiviteter planeras. Det gäller särskilt barn som har fysiska funktionsnedsättningar, säger Anna Johansson från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärare blir kontrollanter av elevernas läsning

Elevernas läslust kommer i andra hand i undervisningen av skön­litteratur i gymnasiet. Det som styr är en instrumentell syn där eleverna kan behöva kontrolleras, visar en studie vid Umeå universitet.

Rektorer poddar om barns framtid

Barn, utveckling och framtid är teman i en ny podcast-serie av två av Lommas förskolerektorer.