Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder – One plus One means More

Birgitta Spjut Janson har utvärderat två behandlingsmetoder, Intensiv imitation och Intensivinlärning (TAU), för små barn under fyra år som nyss fått diagnos autism.

Fakta
Disputation

2017-05-19

Titel (eng)

Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder – One plus One means More

Författare

Birgitta Spjut Janson

Handledare

Professor Tomas Tjus, Göteborgs universitet Professor Mikael Heimann, Linköpings universitet

Opponent

Professor Sven Bölte, CAP; Karolinska Institute/KIND

Institution

Psykologiska institutionen

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Birgitta Spjut Janson

Abstract in English:

The general aim of this thesis was to investigate the effectiveness of interventions offered to children with autism attending the Habilitation services. Another aim was to investigate the efficacy of a new intervention within the setting of Swedish Habilitation services, namely Imitation Responding. In Study I the aim was to investigate if habilitation services, after early screening, showed a positive outcome. The interventions were Intensive Behavior Treatment (IBT), and Eclectic Interventions encompassing a selection of methods based on TEACCH or communication methods such as ComeAlong. In study II the aim was to explore if an intervention based on imitation, Imitation Responding (IR), could function as a complement to a comprehensive IL/IBT, which is treatment as usual at the Habilitation services. In Study III the aim was to examine if generalized joint attention had been developed in the group of children with autism that received IR followed by IL/IBT and the group of children with autism that received IL/IBT only. Study I investigated the impact of intelligence on outcome of interventions from Habilitation service in a naturalistic study. The actual comprehensive program is Intensive Learning for young children with autism, an IBT intervention (acronym: IL/IBT) offered as regular or modified version. The Modified IL/IBT had only parents as trainers and low weekly intensity. The Regular IL/IBT had both parents and preschools staff as trainers and with planned training of 25 hrs/weekly. The third group encompassed Eclectic interventions. Child variables at initial assessment (IQ in particular) accounted for most of the outcome variance regardless of intervention group. Although the mean adaptive composite score did not change significantly between start of intervention and follow-up, the variance increased significantly. This underscores the need for regular monitoring of the child´s functioning and developmental gain/loss during the intervention period and the necessity to consider a change or modification of the program in use. Study II comprised of 40 children with Autism Spectrum Disorder (ASD), after receiving diagnosis they were randomized to either IL/IBT, which is standard treatment in child habilitation service, or the new treatment Imitation Responding (IR). IR is a focused program directed to increase the child´s ability to respond to other´s communication and to learn from others by utilizing a Being Imitated strategy, where the therapist imitates the child. All children got their first intervention during 12 weeks. iv The IR group, mean age 41.6 months at start of intervention received treatment on average 2.2 hours/week while the IL/IBT group, mean age 40.1 months at start of intervention, received 14.4 hours/week. Before and after treatment all children were assessed with The Psycho Educational Profile – revised edition (PEP-R), and Vineland Behavior Adaptive Scales, second edition (VABS- II). Seven measures from the PEP-R and VABS-II, covering language, play, interpersonal relations, and visuo-motor imitation, were used as outcome measures. Results showed a significant increase in 6 out of 7 subscales for both intervention groups but no significant difference was noted in any of the subscales when comparing the groups. Only the IR group had a significant gain on the measure of interpersonal relations. We interpret the findings as support for IR to be used as a complementary intervention strategy alongside comprehensive programs such as IL/IBT. Study III examined if the intervention IR or if IL/IBT could have an effect on the development of IJA in children with autism. One group received IR for three months followed by IL/IBT for 12 months, whereas the second group received only IL/IBT for the whole 15 months period. Two measures of IJA were used: A gaze shift score and a sum score of pointing and showing. IJA did not change during the first three months of treatment, nor were any significant differences between the interventions groups noted. However, at the end of the 15-monthlong intervention period the gaze shift score had increased significantly for the IR group followed by IL/IBT training in contrast to the IL/IBT only group. No significant change was noted for pointing and showing. Our results indicate that IR with the Being Imitated strategy might be useful if implemented early as a “start-up” – intervention, which is followed by an IL/IBT treatment.

Sidan publicerades 2017-05-16 09:46 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2017-06-19 11:12 av Susanne Sawander


Relaterat

Social färdighetsträning ger resultat för barn med autism

Nora Choque-Olsson visar i sin studie att social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med AST har stor positiv effekt på förmågan att agera i sociala situationer.

Att lyssna kan vara viktigt för talutvecklingen hos barn med autism

Ljud kan vara viktiga igångsättare för språk- och talutvecklingen hos barn med autism. Logoped Pia Nordgren har i sin avhandling utforskat relationen mellan inlärning av språkljud, utveckling av melodi i talet och gester.

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

Insändare i Kamratposten: Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang

Syftet med Catharina Hällströms avhandling "Insändare i Kamratposten: Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang" är att lyfta barns villkor som de uttrycks i insändarbrev till Kamratposten mellan 1977 och 2007.

Children making sense of physical phenomena

Det övergripande syftet i Annika Åkerbloms avhandling "Children making sense of physical phenomena" är att undersöka, analysera och beskriva hur 64 barn i åldrarna 6, 10 och 14 förstår vissa fysiska fenomen i reflekterande dialoger.

Mellan ”jag” och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

I avhandlingen "Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande" undersöker Lisbeth Amhag om och i så fall hur studenters nätbaserade skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till att utveckla deras kollektiva och individuella lärande.

Knowing me, knowing you. Mentaliseringsförmågor hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation

I avhandlingen "Knowing me, knowing you Mentaliseringsförmågor hos barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation" har Annette Sundqvist undersökt olika aspekter av vikt för förståelsen avmentalisering för barn som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt”: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Syftet med Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion är bland annat att se om Pedagogisk processreflektion kan stärka förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så fall hur?

"Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.

Mary Ingemansson har i sin avhandling "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna" undersökt hur barn i åldrarna 9-12 upplever skönlitterära texter som används i historieundervisningen i förhållande till läroböckerna?

Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv

I avhandlingen "Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv" har Igor Potapenko studerat relationen mellan historiemedvetande och identitet hos skolungdomar i Estland.

Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education

Syftet med Lovisa Bergdahls avhandling Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education, är att omförhandla relationen mellan utbildning, demokrati och religion.

Att bli matematisk: Matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna

Anna Palmer vill i sin avhandling "Att bli matematisk" förstå processerna då matematisk och könsrelaterad subjektivitet konstitueras, omkonstitueras och upprätthålls i olika situationer under utbildningen till lärare för de yngre åldrarna.

Rektorer bör och rektorer gör

Syftet med Ulf Leos avhandling "Rektorer bör och rektorer gör" är att undersöka om några särskilda yrkesmässiga normer finns när det gäller rektorernas ledning av det demokratiska uppdrag som presenteras för skolorna.

Studies in Swedish Sign Language: Reference, Real Space Blending, and Interpretation

Anna-Lena Nilssons avhandling "Studies in Swedish Sign Language: Reference, Real Space Blending, and Interpretation" består av fyra separata studier av samma material: en tio minuters monolog på svenska teckenspråket.

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Nihad Bunar kom till Sverige som flykting och blev modersmålslärare. I dag är han professor. Han menar att modersmålsundervisningen behöver bättre förutsättningar. Tema: Klimatkrisen. Hur kan skolan undervisa om den?

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Specialpedagogik för grundskolan
  Tillgänglig på webben 18–31 maj

Specialpedagogik för grundskolan

Välkommen till en webbkonferens för dig som möter elever på grundskolan som är i behov av särskilt stöd! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Krönika: Rektor som flaskhals?

Ett problem med alla förekommande förväntningar är att rektor tydligt pekas ut som ansvarig. Det är lätt att uppfatta – särskilt för den oerfarne rektorn – att du måste ta dig an situationen själv, skriver Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare, som har ett enkelt råd.

Ändringar om sexualitet, samtycke och relationer i läroplanerna

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Säger bilden mer än tusen ord?

Ny forskning hjälper elever att förstå diagram om viktiga samhällsfrågor.

Uppdrag om regionalt tillväxtarbete

Avrapportering av uppdraget att redovisa och analysera genomförda insatser för Skolverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Det går att minska studieavbrotten

Mellan 2012 och 2018 drev SKL metod- och strukturpåverkansprojektet Plug In, tillsammans med åtta regioner.