Dela:

Effects of child CBT and parent management training for children with disruptive behavioral disorders

Maria Helander visar att föräldraträning är en effektiv behandling för barn med utagerande beteendeproblem.

Fakta
Disputation

2021-06-11

Titel (eng)

Effects of child CBT and parent management training for children with disruptive behavioral disorders

Författare

Maria Helander

Handledare

Docent Pia Enebrink, Karolinska Institutet Professor Clara Hellner, Karolinska Institutet

Opponent

Docent Sturla Fossum, Universitetet i Tromsö

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Background: An early identification and treatment of children with disruptive behavior disorders such as oppositional defiant disorder and conduct disorder is important to prevent further development of psychiatric disorders and antisocial behavior. Parent management training (PMT) is considered an effective treatment and has been evaluated in numerous studies and meta-analyses. However, meta-analyses including randomized clinical trials on the sole effect of PMT on clinical levels of disruptive behavior disorder (i.e., disruptive behavior disorder diagnosis or disruptive behavior above clinical cut-off in validated measures) are lacking. Including the child in or alongside parent directed treatment may possibly increase treatment effects. Child cognitive behavior therapy (CBT) where the child receives training in anger management and problem-solving skills is considered an effective treatment although studies where child CBT is combined with PMT are scarce.

Aims: The objective for the present thesis was to evaluate the effects of PMT on clinical levels of disruptive behavior as well as more specifically investigate if there is a difference in effects if the child also participates in or alongside the treatment. Study I aimed at investigating the effect of PMT on clinical levels of disruptive behavior and the differential effects of child involvement in the treatment in a meta-analysis. The aim of Study II and III was to investigate the short- and long-term effectiveness of PMT compared to PMT combined with child CBT in terms of reduced disruptive behavior, increased social skills, improved parent management skills and reduced stress. The aim of Study IV was to investigate the effects of PMT compared to PMT combined with child CBT from a costeffectiveness perspective.

Methods: In Study I, twenty-five randomized controlled studies on PMT effects on clinical levels of disruptive behavior disorder were included in a meta-analysis. Studies comparing PMT with waiting list were synthesized, as were studies where the child was included in the treatment (i.e., Parent Child Interaction Therapy [PCIT] and PMT combined with child cognitive behavioral therapy [child CBT]). In addition, the effects of PMT combined with child CBT was compared directly to PMT alone. In Study II – IV, 120 children with disruptive behavior disorders were randomized to the PMT method Komet or to Komet combined with the child CBT program Coping Power Program (CPP). Assessments were made at baseline, post-treatment (analyzed in Study II) and at one- and two-year follow-up (analyzed in Study III and IV). Moderator analyses were made on child baseline characteristics.

Results: Study I, the meta-analysis, showed that both PMT and PCIT were more effective than waiting list in reducing disruptive behavior. PCIT had a larger effect in reducing disruptive behavior than PMT when both were compared to waiting list. Study II showed equally reduced disruptive behavior in PMT and compared with PMT with child CBT. Social skills were significantly more improved in the combined treatment. Moderator analyses showed that PMT with child CBT was more beneficial for children with high levels of ODD problems and high risk for antisocial development in reduced disruptive behavior. In Study III, treatment gains in reduced disruptive behavior were maintained and no difference was detected between both treatment arms at two-year follow-up. The early improvement in the PMT with child CBT condition in social skills was maintained at the two-year follow-up in the measures of emotion regulation- and social communication skills while the PMT condition reached similar improvement during the follow-up period. Study IV used the proportion of children that showed a reliable recovery from ODD which was larger in the combined treatment compared to Komet only. Results showed that if decision makers are willing to pay approximately 62,300 EURO per recovered case of ODD, Komet with CPP yielded positive net benefits, in comparison to Komet only. Sensitivity analysis from a health care perspective where school costs were excluded, a 50 % probability of cost effectiveness was reached at around 10,000 EURO.

Conclusions: The meta-analysis (Study I) gives support to treatment recommendations to offer PMT to children with clinical levels of disruptive behavior and highlights the additional benefits of PCIT. Offering PMT and child CBT simultaneously does not yield a significant treatment effect in reduced disruptive behavior compared to PMT only. The effects of adding child CBT to PMT were seen in a faster improvement in emotion regulation and social communication skills, in a larger proportion of recovered cases, and in beneficial effects among children with large behavior problems. Despite the relatively small cost for child CBT, the investment in combining PMT and child CBT should be guided by the severity of child disruptive behavior.

Sidan publicerades 2021-06-16 09:23 av Susanne Sawander


Relaterat

Specialpedagogik i förskolan

Välkommen till en konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Föreläsningarna berör aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter. Välj att delta på plats i Stockholm, eller ta del av samma program online.

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och kurator. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete. Välkommen!

Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Barn med adhd- och autismdiagnoser som har resursstarka föräldrar har störst chans att få det stöd de behöver, konstaterar Emma Laurin. Hennes avhandling visar att föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser tvingas bära ett tungt individuellt ansvar för barnens skolgång.

Så uppfattar och hanterar barn med adhd sina symptom i vardagen

Barn med adhd uppfattar sina symptom på olika sätt. Som brister i hjärnan, faktorer i omgivningen eller uttryck för den egna personligheten. Hur barnen uppfattar sina symptom styr också hur de hanterar dem i sin vardag, konstaterar Noam Ringer i sin avhandling.

Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Women’s Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden

Karin Teschings avhandling "Education and Fertility: Dynamic Interrelations between Womens Educational Level, Educational Field and Fertility in Sweden" analyserar tre aspekter av sambandet mellan kvinnors utbildning och barnafödande.

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning" tar upp vad lärlingslärarens uppdrag blir när en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs och hur uppdraget formar lärlingsläraren?

Viktigt – men inget för mig

Syftet med Magnus Oskarssons avhandling "Viktigt - men inget för mig" är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-undervisning och med vad kursplanerna beskriver.

Social and cognitive biases in large group decision settings

Det övergripande syftet med Emma Bäcks avhandling "Social and cognitive biases in large group decision settings" är att bidra till förståelse kring hur individer reagerar när beslut fattas i stora grupper.

Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and Contemporary Approaches

Det övergripande syftet med Beniamin Knutssons avhandling "Curriculum in the Era of Global Development - Historical Legacies and Contemporary Approaches" är att undersöka den historiska framväxten av, samt nutida ansatser inom, utbildning om globala utvecklingsfrågor i det svenska skolsystemet.

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Centrala teman i Kristian Koerselmans avhandling "Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education" är parallellskolesystem, linjedelning och segregering i högstadier och gymnasier.

”Ja bare skrivar som e låter”: En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

I Anna Greggas Bäckströms avhandling ""Ja bare skrivar som e låter": En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms" studeras en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker medfokus på sms såväl på standardsvenska som på dialekt.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.

I avhandlingen "Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan." studerar Fredrik Sjögren hur lärare, elever och föräldrar förhandlar om definitioner.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004

Mikael Hallenius avhandling "Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004" analyserar historieämnets plats i det svenska skolsystemet ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser