Effects of environmental acoustic factors, individual differences and musical training on speech perception in simulated classrooms

Douglas MacCutcheon har forskat om effekterna av klassrummets miljöegenskaper på taluppfattning och kognition.

Fakta
Disputation

2020-10-15

Titel (eng)

Effects of environmental acoustic factors, individual differences and musical training on speech perception in simulated classrooms

Författare

Douglas MacCutcheon

Handledare

Robert Ljung, Högskolan i Gävle

Opponent

Professor Daniel Västfjäll, Linköpings universitet

Lärosäte

Högskolan i Gävle

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Svenskt abstrakt:

En stor del av elevers inlärning sker via katederundervisning i klassrumsmiljöer och är därför beroende av lyssnarens förmåga att hantera ett flertal akustiska faktorer som stör talsignalen. Klassrum är inkluderande lokaler som skall tillmötesgå elever med en bred variation av förmågor och bakgrunder. Denna avhandling sammankopplar individuella skillnader inom kognitiva förmågor med resultat av taluppfattning i utmanande akustiska miljöer. Även en intervention med syfte att förbättra elevers taluppfattning undersöktes. Tidigare studier som jämför musikers och icke-musikers taluppfattning har konsekvent visat fördelar bland musiker inom uppgifter gällande taluppfattning i konkurrerande bakgrundsljud. Därför genomfördes en longitudinell studie med ett årsmusikalisk träning i syfte att förbättra taluppfattningströskeln hos unga elever. De tre första studierna som presenteras i denna avhandling undersökte förhållandena mellan kognitiva förmågor hos lyssnaren och taluppfattning under utmanande ljudmiljöer. Den sista studien undersökte huruvida ett år av musikalisk träning kan skapa inlärningseffekter generaliserbara till taluppfattning i samma utmanande auditiva miljöer som testades i de tre tidigare experimenten. Studiedeltagarna lyssnade till en talare under experimentella förhållanden där förmågan att uppfatta talaren påverkades av antingen förlängd efterklangstid eller adderade bakgrundsljud (till exempel störande ljud eller andra talare). I studie två, tre och fyra manipulerades även talarens och bakgrundsljudets position i det simulerade rummet till att antingen komma från samma positioneller från olika riktningar. För att dessutom utforska förhållandet mellan taluppfattning och underliggande kognitiva processer analyserades ett antal kognitiva förmågor i relation till taluppfattningsresultaten under de olika experimentella förhållandena. I alla fyra studier testades taluppfattning i virtuella klassrumsmiljöer som simulerades utifrån verkliga akustiska mätningar från svenska skolor. De kumulativa resultaten i detta arbete sammankopplade svårigheter i språkförmåga, bakgrund samt prestation i flertalet kognitiva tester med taluppfattningströsklar. Resultaten visar att alla elever inte har en likvärdig grund i klassrumsmiljön. Resultaten från interventionsstudien gav inget stöd för att musikalisk träning ger positiv effekt på taluppfattning, möjligtvis var typen av musikalisk träning och längden av den musikaliska träningen i experimentet inte tillräcklig för att förbättra deltagarnas prestation i taluppfattning.

Sidan publicerades 2020-10-20 15:37 av Susanne Sawander


Relaterat

Ökad segregation men bättre arbetsmiljö efter friskolereformen

Abiel Sebhatu har utforskat skolsektorn efter avregleringen 1992. Resultaten visar att friskolereformen har inneburit ökad segregation mellan vissa skolor till följd av konkurrensen, men även en potentiellt förbättrad arbetsmiljö i vissa fall.

Interaktion och lärande i fokus i förskolans gruppindelningar

För majoriteten förskollärare står barnens interaktion och lärande i fokus vid gruppindelningar, visar Panagiota Nasiopoulous avhandling. Men den visar också att nära en tredjedel av förskollärarna i studien nedprioriterar skriv- och läsinlärning.

Slöjd Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärare! Ta del av föreläsningar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Hur ska man veta vad forskningen säger?

Forskning är en central komponent för att utveckla undervisningens kvalitet och sedan år 2010 ställer skollagen krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Det är dock lättare sagt än gjort. Skolforskningsinstitutet har därför tagit fram en ny rapport i syfte att stödja skolans och förskolans verksamma i arbetet.

Hur förebygger skolan kränkningar?

I en ny bok beskriver Ylva Odenbring, forskare vid Göteborgs universitet, hur lärare och skolledare kan förebygga våld i skolvardagen. "Framför allt behövs fler vuxna i skolan och fler vuxna som rör sig i korridorerna", säger hon.

”Want to rethink education after Covid-19? Creative solutions mean taking more risks”

Act like entrepreneurs and avoid missing opportunities. Educational leaders should be less risk averse, seize opportunities and try out new ideas, even if you only have 50 percent of the information, writes Henry M. Smith, assistant professor at the Johns Hopkins School of Education and a former U.S. assistant secretary of education.

Skolning full av lek med ”torgpedagoger”

På den nybyggda förskolan i skånska Hjärup är det Ängslyckan­modellen som gäller, med ämnes­specifik under­visning som drivs av särskilda ”torgpedagoger” – och en egen specialpedagog.

Knowledge is power against hate: Online course designed to set Holocaust record straight

Initially geared to help educators, the free program was designed to help everyone from parents, grandparents, clergy of all faiths, youth-group leaders and the general public seeking a way to begin to understand what really happened.