Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling

Publicerad:2014-10-10
Uppdaterad:2015-01-21

Syftet med Karin Rudsbergs avhandling är att bidra till en ökad förståelse om elevers lärande när de deltar i argumentativa diskussioner rörande frågor om hållbar utveckling.

Författare

Karin Rudsberg

Handledare

Professor Leif Östman, Uppsala universitet, professor Johan Öhman, Örebro universitet

Opponent

Docent Carl-Johan Rundgren, Stockholms universitet

Disputerat vid

Uppsala universitet

Disputationsdag

2014-03-27

Titel (se)

Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling

Institution

Pedagogiska institutionen

Abstract in English

The overall ambition with this thesis is to develop knowledge about students’ learning, especially with regard to process and content, when they participate in argumentation. Students’ learning is investigated through in situ studies of classroom practices. The theoretical point of departure is a pragmatic perspective in which learning is understood and investigated in terms of concrete actions. The empirical material consists of video recorded lessons at secondary and upper secondary schools in Sweden. The content of the lessons is argumentative discussions about sustainable development and socioscientific issues. In the first study, the functions that teachers’ actions have for students’ learning processes are investigated using Epistemological Move Analysis. In the second study, an approach is developed and illustrated that facilitates investigations into students’ learning processes in terms of knowledge content and argument construction in argumentation. The method, called Transactional Argumentation Analysis, combines a pragmatic perspective of learning with an argument analysis based on Toulmin’s Argument Pattern. In the third study, the functions that knowledge have when used by students in argumentative discussions are examined. The fourth study investigates the role of peers for students’ learning and how students influence the argumentation at a collective level. Here Transactional Argumentation Analysis is developed further in order to facilitate investigations of the dynamic interplay between the intra-personal and the inter-personal dimensions of learning and the result of this interplay in terms of the knowledge content and arguments that are constructed. The thesis shows how students’ learning can be investigated through in situ studies of educational practices. The methodological contribution of the thesis consists of the development and further elaboration of Transactional Argumentation Analysis. The thesis also contributes with substantial knowledge about students’ learning processes with regard to knowledge content and argument construction when participating in argumentation. Another contribution concerns the functions of knowledge when used by students in argumentation. Finally, the studies show how peers and teachers influence students’ learning, and how students contribute to the shared argumentation in the classroom.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev