Hoppa till sidinnehåll
Matematik

Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete

Publicerad:2023-04-06
Uppdaterad:2023-09-19

Hur kan slöjdverksamhet synliggöra tillämpningen av matematiska kunskaper? Det är en av frågorna som Åsa Hjelm undersöker i sin avhandling.

Författare

Åsa Hjelm

Handledare

Professor emerita Marléne Johansson, Göteborgs universitet. Professor Mia Porko-Hudd, Åbo Akademi

Opponent

Professor Laila Belinda Fauske, Oslomet, Norge

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2023-04-14

Titel (se)

Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete

Elevers matematiska utmaningar i slöjd. Ämnesöverskridande lärande via handens arbete

Avhandlingen har sin utgångspunkt i ett intresse för matematiskt lärande i slöjdarbete. Eleverna kommer till slöjdsalen för att ha slöjd, men de flesta elever reflekterar i obetydlig grad över om och hur de även kan lära sig andra ämnen på köpet. Slöjdarbetet kretsar kring slöjdföremålet och flera kunskapsområden är involverade i arbetsprocessen, men forskning om hur elever använder sig av matematik i skolslöjden är mindre utforskat.
Avhandlingens övergripande syfte är att fördjupa förståelsen av hur elever använder sig av matematik i slöjdarbetet för att stödja sitt lärande. Frågor ställdes om vad för slags matematiska utmaningar eleverna kan möta under slöjdarbete och hur de löser dessa. Utifrån avhandlingens fokus utforskades elevers möjligheter och förutsättningar att lära sig och förstå matematik under slöjdarbete via en empirisk studie. Denna utfördes under sju veckor på en grundskola, i klass fem, där videodokumentation, dagboksanteckningar och egna anteckningar användes.
Datamaterialet analyserades utifrån sociokulturella utgångspunkter och lärprocesser. Resultaten från studien om hur eleverna löser matematiska utmaningar har beskrivits i fyra teman: Tema 1: Mått och mätning, Tema 2: Mönster och geometriska former, Tema 3: Material och redskap samt Tema 4: Interaktion och kommunikation. Avhandlingens videoutdrag speglar hur matematiskt tänkande är naturligt förekommande både i enskilda situationer och under hela arbetsprocessen med slöjdarbetet. Eleverna använder olika matematiska termer, såsom längd, bredd, omkrets, volym, addition, subtraktion, multiplikation och division.
Resultaten beskriver hur eleverna ställs inför flera matematiska utmaningar när de ska lösa slöjdproblem, men också att de har mindre kännedom om att de samtidigt lär sig samband mellan matematik och slöjd under sitt slöjdarbete. Under slöjdarbetet, från idé till färdig slöjdprodukt, kommunicerar eleverna med andra elever och läraren via verbal och icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk, gester, mimik, reflektion och interaktion. Resultaten visar hur slöjdens material, redskap och elevernas samarbeten under arbetsprocesserna skapar förutsättningar för ämnesöverskridande kunskapsinhämtande som förankras via handens arbete

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev