Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt – en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor

Publicerad:2019-06-25
Uppdaterad:2019-09-16

Vilka uttryck för elevinflytande kan beskrivas i tre olika skolors verksamhet där det funnits en särskild ambition att förverkliga elevinflytande? Det är en av frågorna som Linda Eriksson utforskar i sin avhandling.

Författare

Linda Eriksson

Handledare

Professor Christina Segerholm, Umeå universitet Göran Bostedt, Mittuniversitetet

Opponent

Marianne Dovermark, Göteborgs universitet

Disputerat vid

Mittuniversitetet

Disputationsdag

2019-08-30

Titel (se)

Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt – en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor

Institution

Institutionen för utbildningsvetenskap

Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt – en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor

I avhandlingen studeras elevinflytande som didaktisk praktik. Gränslandet mellan didaktik och makt i undervisningen i grundskolan blir belyst. Elevinflytande är mångtydigt och förväntas bidra till att förverkliga skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Det har även angetts som förutsättning för lärande. I studien anges lärandeteoretiska och läroplansteoretiska frågor som viktiga, samt att elevinflytande inte kan skiljas från frågor om makt. Undervisningspraktiker i tre grundskolor beskrivs med hjälp av ordning och omförhandling som analysverktyg. Därefter analyseras ansvar samt transparens som villkor för det som sker i perspektiv av didaktik och makt. Resultatet visar att det inte är möjligt att fastställa elevinflytandets gränser. En didaktisk modell konstrueras för att återkommande kunna pröva elevinflytande mellan didaktiska överväganden och en obefogad makt.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev