Empirical studies of public policies within the primary school and the sickness insurance

Fakta
Disputation

2008-11-07

Titel (sv)

Ekonomiska studier av offentliga handlingsprogram inom grundskolan och socialförsäkringen

Titel (eng)

Empirical studies of public policies within the primary school and the sickness insurance

Författare

Erica Lindahl

Handledare

Professor Per Johansson, Uppsala universitet

Opponent

Professor Mårten Palme, Stockholms universitet

Institution

Nationalekonomiska institutionen

Lärosäte

UU – Uppsala universitet

Länkar
Systematiska avvikelser mellan slutbetyg och provresultat
Spelar lika kön och etnisk bakgrund på lärare och elever roll för provresultat och slutbetyg?
Läs Skolportens intervju med Erica Lindahl
Åldersintegrerade klasser
Läs hela avhandlingen (pdf)
De artiklar som handlar om skolan finner du på svenska nedan

Abstract in English:

This thesis consists of five self-contained essays. (1 till 3 handlar om skolan)

Essay 1 (with Elly-Ann Johansson) estimates the effect of attending an MA-class during grades 4-6 on students cognitive skills. Using a unique survey with information on students, parents and teachers, we are able to control for many factors that could otherwise bias the results. We find a negative effect on the short-run skills, as measured by grade 6 cognitive tests. In contrast, attending an MA-class in grades 4 6 does not seem to affect longer run school performance as measured by grade 9 credits.

Essay 2 compares results on national tests with teachers assessment of student performance, by using Swedish data of grade 9 students (16 years old). I examine whether there are systematic differences correlated with gender and ethnic background. The results show that girls are more gen-erously rewarded in teachers assessment compared to test results in all three subjects studied. Non-native students are more generously rewarded in teachers assessment compared to test results in two out of three sub-jects studied.

Essay 3 investigates the importance of gender and ethnic interactions among teachers and students for school performance. School leaving certificates assigned by the teacher is compared with results on compre-hensive national tests. I find that a student is likely to obtain better test scores in Mathematics, when the share of teachers of the same gender as the student increases. Correspondingly, ethnic minority students, on aver-age, obtain better test scores in Mathematics, when the share of ethnic minority teachers increases. The positive same-gender effect on test scores is counteracted by a negative assessment effect. That is, condi-tional on test scores, same-gender teachers are less generous than oppo-site-gender teachers when assessing students performance. In Swedish and English no statistically significant effects are found.

Essay 4 (with Per Johansson) evaluates a multidisciplinary collaboration programme with the aim to prevent long-term sickness. The selection of eligible candidates was mainly based on register information, implying a good prerequisite of estimating the effects by using the same information. In addition, we have run a small experiment. Both evaluation approaches provide the same result: the programme prolongs rather than shortens the sickness absence spell. The hazard of leaving a sickness absence spell is reduced by on average 22 per cent. Two potential and complementary explanations for these negative results are (i) inefficiency in the organiza-tion outside the programme (i.e., in the rehabilitation process) and (ii) moral hazard in the sickness insurance.

Essay 5 (with Per Johansson) evaluates a policy to call sick-listed indi-viduals without permanent employment to information meetings about the rights and duties associated with the sickness insurance system. The evaluation is based on experimental data: a random displacement of when the call is sent out. Comparing the survival functions of the individuals who are called immediately and those whose calls are delayed (by about 30 days) makes it possible to estimate a lower bound of the effect of be-ing called on the sickness absence duration. The result suggests that call-ing a sick-listed individual without permanent employment to an informa-tion meeting reduces the sickness absence duration by at least 23 per cent on average.

Sidan publicerades 2008-11-13 00:00 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2021-03-30 09:22 av Ebba Reinolf


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.