English Hemspråk: Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

Kirsten Stoewer har undersökt samspelet mellan lärare och elever i modersmålsundervisning i engelska. I synnerhet studeras det språkliga arbete som lyftes under lektionerna samt lärare och elevers situerade deltagande.

Fakta
Disputation

2018-11-16

Titel (sv)

Engelska Hemspråk : Språk i interaktion i modersmålsundervisning i Sverige

Titel (eng)

English Hemspråk: Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

Författare

Kirsten Stoewer

Handledare

Professor Jakob Cromdal, Linköpings universitet Dr Nigel John Musk, Linköpings universitet

Opponent

Professor Wei Li, University College, London

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Kirsten Stoewer

Svenskt abstrakt:

Föreliggande avhandling undersöker samspel mellan lärare och elever i modersmålsundervisning i engelska. I synnerhet studeras det språkliga arbete som lyftes under lektionerna samt lärare och elevers situerade deltagande i detta arbete. Studien baseras på cirka trettio timmars videoinspelningar av tre grupper elever som deltog i undervisningen med samma lärare, vid två svenska skolor. Elevernas åldersspann var 6-15 år. Genom etnometodologisk samtalsanalys utforskar studien hur lärare och elever samkonstruerade vilka språkliga aspekter som aktualiserades i undervisningen samt hur detta åstadkoms.

De empiriska studierna belyser det dynamiska förhållandet mellan pedagogik och de situerade praktiker genom vilka modersmålsundervisningen åstadkoms. Det framgår i data att ett fokus på ordförråd var framträdande på lektionerna, där ordens form, betydelse och användning diskuterades under såväl planerade som oplanerade aktiviteter. Avhandlingens empiriska studier undersöker därför olika aspekter av arbetet med ordförråd. I studierna diskuteras också vilken roll den lokala tillgången till både engelska och svenska spelar i att forma olika typer av språkliga praktiker under lektionerna.

Sidan publicerades 2018-12-04 09:28 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-01-22 14:01 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Evolution: as a religious professor of science education, we need to rethink how we teach it

It is not for educators to forcefully convert doubters into accepting evolution, but to build an inclusive classroom that respects religious students’ beliefs.

A strong finish to the school year

Smart ideas for keeping students engaged as summer arrives.

Alma Memisevic: De inkluderade – Samtidens oönskade barn

Drömmen om en skola där elever kommer till skolan för att lära sig och förverkliga sina framtidsdrömmar och ambitioner samt bidra till samhället utifrån sina egna intressen, behov, förmågor och förutsättningar, känns som ren utopi, skriver Alma Memisevic, specialpedagog, förskollärare och doktorand vid Linköpings universitet.

What’s the right age to quit maths?

Unlike in many other countries, young people in the US must take maths until they leave school. Now arts students in New York are staging a rebellion over it. So what is the right time to quit studying maths?