English Hemspråk: Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

Kirsten Stoewer har undersökt samspelet mellan lärare och elever i modersmålsundervisning i engelska. I synnerhet studeras det språkliga arbete som lyftes under lektionerna samt lärare och elevers situerade deltagande.

Fakta
Disputation

2018-11-16

Titel (sv)

Engelska Hemspråk : Språk i interaktion i modersmålsundervisning i Sverige

Titel (eng)

English Hemspråk: Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

Författare

Kirsten Stoewer

Handledare

Professor Jakob Cromdal, Linköpings universitet Dr Nigel John Musk, Linköpings universitet

Opponent

Professor Wei Li, University College, London

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Lärosäte

Linköpings universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Kirsten Stoewer

Svenskt abstrakt:

Föreliggande avhandling undersöker samspel mellan lärare och elever i modersmålsundervisning i engelska. I synnerhet studeras det språkliga arbete som lyftes under lektionerna samt lärare och elevers situerade deltagande i detta arbete. Studien baseras på cirka trettio timmars videoinspelningar av tre grupper elever som deltog i undervisningen med samma lärare, vid två svenska skolor. Elevernas åldersspann var 6-15 år. Genom etnometodologisk samtalsanalys utforskar studien hur lärare och elever samkonstruerade vilka språkliga aspekter som aktualiserades i undervisningen samt hur detta åstadkoms.

De empiriska studierna belyser det dynamiska förhållandet mellan pedagogik och de situerade praktiker genom vilka modersmålsundervisningen åstadkoms. Det framgår i data att ett fokus på ordförråd var framträdande på lektionerna, där ordens form, betydelse och användning diskuterades under såväl planerade som oplanerade aktiviteter. Avhandlingens empiriska studier undersöker därför olika aspekter av arbetet med ordförråd. I studierna diskuteras också vilken roll den lokala tillgången till både engelska och svenska spelar i att forma olika typer av språkliga praktiker under lektionerna.

Sidan publicerades 2018-12-04 09:28 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-01-22 14:01 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Begrepp i tiden: utforma

Förklarat av Alicia Eriksson, speciallärare i Karlskoga. ”I stället för att anpassa verksamheten ­utifrån de elever med allra störst behov av ­särskilt stöd utformar vi redan från början verksamheten så att den kan tillgodogöras av alla elever”, säger hon.

RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer

RFSU har varit experter på sexualundervisning i snart 100 år. Nu har vi samlat våra bästa metoder i en kunskapsbank för dig som är lärare. Här får du den inspiration och de verktyg du behöver för att ge alla elever den goda sexualundervisning de har rätt till. Lycka till!

Förskolan där barnen programmerar robotar

Ettåringar som programmerar i förskolan är ingen utopi, digitalisering är en del av förskolans läroplan sedan den 1 juli i år. På förskolan Lilla Tollare i Nacka lär sig barnen programmering på förskolans gård.

Krossar myterna i skolan: ”Gör undervisning sämre”

Schack gör barn bra på logiskt tänkande och de klarar av digital multitasking bättre än vuxna. Eller? En rad myter präglar både undervisningen och hur vi ser på lärande, konstaterade en grupp inlärningsforskare.

The hotter the planet grows, the less children are learning

Hotter temperatures affect students’ ability to learn, according to an analysis by R. Jisung Park, an environmental and labor economist at UCLA’s department of Public Policy and the Luskin Center for Innovation. Data shows, however, that snow days did not affect learning.