English-medium instruction for young learners in Sweden: A longitudinal case study of a primary school class in a bilingual English-Swedish school

Vilka språkideologier kan utrönas i policy och praktik hos en svensk grundskola som erbjuder engelskspråkig undervisning? Det är en av frågorna som Jeanette Toth utforskar i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2018-08-31

Titel (sv)

Engelskspråkig undervisning för unga inlärare i Sverige: En longitudinell fallstudie av en mellanstadieklass i en tvåspråkig engelsk-svensk grundskola

Titel (eng)

English-medium instruction for young learners in Sweden: A longitudinal case study of a primary school class in a bilingual English-Swedish school

Författare

Jeanette Toth

Handledare

Professor Monica Axelsson, Stockholms universitet Docent Christina Hedman, Stockholms universitet

Opponent

Professor Angel Lin, Simon Fraser University, Canada

Institution

Institutionen för språkdidaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Jeanette Toth

Abstract in English:

This thesis aims to highlight the policies, perspectives, and practices of language use in a bilingual English-Swedish primary class during Grades 4–6, where English was the medium of instruction in several subjects. A rapidly increasing number of Swedish compulsory schools offer these programs, which are often associated with high status and academic achievement (Skolverket, 2010). Although several studies have investigated content and language integrated learning (CLIL) and English-medium instruction (EMI) at upper secondary schools in Sweden, there is little research on such programs for young learners in the Swedish context. As students may start learning English in Swedish schools as late as Grade 3, young learners who begin attending English-medium programs in Grade 4 may have limited knowledge of English, which can have implications for their content learning.

In this thesis, which is situated within an ecology of language framework (van Lier, 2004), questions about language ideologies, teacher and learner beliefs regarding teaching and learning in an additional language, and translanguaging practices have been explored in the three studies included here. Data has been collected over three school years within the larger longitudinal case study, including policy texts, informational brochures, schedules, statistics, instructional materials, student texts, audiorecorded interviews with 13 members of staff and 22 students, audiorecorded lesson observations, fieldnotes, and photos of the school and classroom landscape as well as of instructional materials and student texts.

Study I, which focused on stated and practiced language policies concerning languages of instruction in an EMI program in a Swedish compulsory school, revealed a linguistic hierarchy privileging English and a native speaker ideal. While Swedish was also valued as the other language of instruction, minoritized languages such as multilingual students’ mother tongues were marginalized. Likewise, in Study II, which explored stakeholder beliefs about the EMI program, it was found that while English was highly valued among the participants and Swedish was considered to be a source of support for students in the English-medium classroom, other languages were mostly invisibilized in the mainstream classroom. However, despite a prevailing belief that students learned English naturally through language immersion by being ”forced” to use it to communicate with the native English-speaking teachers, there were also concerns about implications for students’ development of subject-specific Swedish. Finally, in Study III, analysis of language choices in English-medium Science and Mathematics lessons revealed how the use of English and Swedish could function as resources for teaching and learning.

Although the findings from this case study may not necessarily apply to other English-medium programs, they nonetheless have implications for policymakers at the national and local levels, as well as for teachers and students involved in such programs. Ideological assumptions about languages and language learning have been shown to shape both policy and practice within educational contexts such as the school in this study. It is therefore imperative that stakeholders are made aware of the challenges involved with teaching and learning in an additional language, so that these programs can be organized in a way that promotes content learning as well as learners’ multilingual development.

Sidan publicerades 2018-06-12 16:23 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-09-18 16:22 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Skolstängningar dålig metod mot segregation visar simulering

På senare år har kommuner ibland stängt skolor dominerade av elever med invandrarbakgrund för att motverka segregation. Men nya datasimuleringar som gjorts av forskare vid Linköpings universitet visar att metoden sällan kommer att leda till önskat resultat.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Ny rapport: Positiv satsning i Trollhättan att flytta elever för minskad skolsegregation

Idag presenterades en forskningsrapport kring hur elever, lärare och rektorer upplevt sammanslagningarna av skolor i Trollhättan. Forskare vid Högskolan Väst har sedan stängningen av två skolor i ett segregerat område hösten 2021 följt förändringen. Det sammantagna resultatet visar en övervägande positiv bild.

Linnea Lindquist: ”Stök beror ofta på språkbrister”

På Hammarkullsskolan var läsningen viktig för att vända den negativa utvecklingen. "För att utveckla ett rikt språk behöver du parallellt jobba med att lära dig läsa, skriva och även tala svenska", säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör, som nu är aktuell med en ny bok.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser