Error, Praise, Action and Trait. Effects of Feedback on Cognitive Performance and Motivation

I sin avhandling undersöker Alva Appelgren betydelsen av återkoppling på kognitiv förmåga och motivation.

Fakta
Disputation

2015-08-31

Titel (eng)

Error, Praise, Action and Trait. Effects of Feedback on Cognitive Performance and Motivation

Författare

Alva Appelgren

Handledare

Sara L Bengtsson, assistant professor, Bihandledare: Martin Ingvar, professor. Peter Fransson, professor

Opponent

Patrik Sörqvist, associate professor, Högskolan i Gävle

Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs avhandlingen här
Läs Skolportens intervju med Alva Appelgren

Abstract in English:

This thesis investigates the role of trial-based feedback on cognitive performance and motivation. We conducted behavioural tests in the laboratory, functional magnetic resonance imaging (fMRI) to investigate brain activation, and experimentally controlled tests in a non-lab environment; the classroom. In study I, we explored the effects of trial-based feedback in a working memory (WM) task. We used a factorial design so that we could study twelve different sequences that varied systematically in external and no external feedback on errors and correct responses. The feedback was delivered as brief sounds. We found that external feedback on errors did not impact on accuracy or reaction time (RT) in this test, which suggests a well-functioning internal error monitoring system. When external feedback was given on the first correct response after an error, we found reductions in performance accuracy. This implies that a sound given at this point may disturb the participants’ consolidation of strategy changes. When external feedback was given on all correct responses, participants responded more quickly. This was likely due to more information being extracted from the feedback about their responses being correct or incorrect, as revealed using information theoretical computations. As a result, performance accuracy decreased. In study II and III, we followed children’s WM training program in school. We started with a group of 112 children randomised into one of four feedback groups; 1) feedback on correct responses; 2) feedback on incorrect responses; 3) no feedback and 4) feedback on correct and incorrect responses. The feedback was delivered as brief sounds as well as occasional verbal sentences. Out of the initially 112 recruited children, only 53 completed ≥20 sessions of WM training. In study II, we investigated if intrinsic motivation and mindset regarding intelligence, contributed to the completion of ≥20 sessions of WM training, since mindset and intrinsic motivation has been suggested to influence motivation to continue with tasks. There was a significant difference in mindset scores between the children who performed ≥20 sessions of training and the children who did not. Mindset scores were lower in the group completing the training, meaning that these children to a greater extent viewed intelligence as something that can change with the help of training. Intrinsic motivation was measured by taking an average of seven chosen questions measuring motivation. A significant positive correlation was found between the motivation score and number of trained sessions. For example, we found that expectations of the training being fun and useful correlated positively with number of trained sessions. Since only half of the recruited participants completed ≥20 sessions of WM training, we recruited more participants to investigate the effects of trial-based feedback for study III. In study III, we recruited in total 177 children, of whom 133 performed ≥20 sessions of WM training. We investigated the effects of feedback on WM improvement, motivation and effort. We also used a new measure of effort as calculated from the number of trials the participants trained close to their max scores. We found an effect of feedback on WM improvement, where the least improvement was found in the group receiving feedback on both errors and corrects (Group 4). This effect of feedback on WM improvement was not mediated by effort. We found that high motivation and having high WM at the start had a positive impact on effort. This suggests that effort scores may be a good complement to measure motivation to train WM. Our results point towards a mechanism where trial-based feedback influences the performance monitoring system. Feedback related to a person’s trait has been shown to influence long-term development of an entity mindset, where intelligence is viewed as something that does not change with training. In study IV, we wanted to investigate if feedback in the form of praise related to a person’s trait (you are clever) and feedback related to a person’s action (your choice was correct) influenced performance improvements in a shorter perspective. Using fMRI, we measured brain activation patterns as a result of feedback type. This was a within-subject design where participants received both types of feedback at separate visits. We found that trait feedback, when compared to action feedback, reduced motivation, increased stress and impacted negatively on performance improvements. Caudate nucleus and medial prefrontal cortex were found to be more active in the trait condition. Interestingly, this effect was specific for more difficult trials that suggest that trait and task praise can impact on individuals’ task attention and level of uncertainty. In conclusion, adding to previous research regarding the contradictory effects of feedback, this thesis suggests that trial-based error-feedback does not interfere with a person’s internal feedback system, unless combined with positive feedback. Negative effects were found when the praise was related to trait or when positive feedback was given in excessive amounts, possibly interfering with the attentional resources needed for the task. Previous research on praise has found negative long-term effects of trait praise and here we found that it may also have immediate short-term effects.

Sidan publicerades 2015-08-21 11:14 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-02-17 13:54 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Formativ bedömning ökar elevers prestationer i matematik

Om lärare får tid och stöd i sin fortbildning i formativ bedömning kan det ge stora effekter på elevernas undervisning i matematik, visar Catarina Anderssons avhandling.

Tekniklärare saknar stöd vid bedömning

Tekniklärare är väldigt ensamma och saknar stöd i sin bedömningspraktik, såväl från den egna skolledningen som i de nationella styrdokumenten. Det menar Eva Hartell, som forskat om hur lärare i ämnet teknik arbetar med bedömning.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Målet med Helena Perssons avhandling "Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9" är att öka kunskaperna om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning.

Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare.

Syftet med Christin Furus avhandling "Resa i röstens landskap. En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare." är att utforska och belysa vad det innebär att bli professionell röstanvändare i läraryrket.

Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer

Syftet med Karin Kilhammars avhandling "Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer" är att öka kunskapen kring idén om medarbetarskap och hur den tar sig uttryck i organisationers praktik.

”Vi har nästan blivit för bra”: lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Syftet med Ingrid Granboms avhandling ""Vi har nästan blivit för bra": lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik" är att beskriva och analysera lärarnas konstruktion av mening och vardagskunskap beträffande förskolan som pedagogisk praktik.

Musikalisk lärandemiljö – planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem

Syftet med Johanna Stills avhandling "Musikalisk lärandemiljö - planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem" är att undersöka planerade musikaktiviteter i den musikaliska lärandemiljön på sju småbarnsavdelningar i daghem utgående från fyra olika aspekter: barnvisornas texter, barnvisornas melodier, musikens grundelement och instrumentanvändning.

Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

I Ingalill Stefanssons avhandling "Världens opålitlighet: Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan" presenteras en studie om livsförståelsearbete i särskolan.

Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools and the Influence of role stress and self-efficacy on school leaders

Syftet med Erik Lindbergs avhandling "Effects of management by objectives: studies of Swedish upper secondary schools" är att undersöka effekterna av Management by Objectives (MBO) inom svensk gymnasieutbildning.

Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

Susanne Thulin vill med sin avhandling "Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i" generera ny kunskap omhur barn och lärare kommunicerar naturvetenskapliga innehåll i förskolan.

Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school

Det främsta syftet med Birgitta Kimbers avhandling " Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school" var att beskriva och utvärdera konsekvenser av SET programmet på psykiska hälsoresultat.

Lost in transition? A study of newly graduated teachers’ experiences during the initial period of employment

Det övergripande syftet med Daniel Hultells avhandling "Lost in transition? A study of newly graduated teachers' experiences during the" var att studera lärares övergång från utbildning in i arbetslivet med fokus på deras upplevelser av utbrändhet och arbetsengagemang.

As valid as it can be?: The assessment of prior learning in higher education

Syftet med Tova Stenlunds avhandling "As valid as it can be?: The assessment of prior learning in higher education" är främst att undersöka validiteten i bedömning av reell kompetens inom högre utbildning.

Ansvarsförhållanden vid skolutveckling

Anette Oxenswärdh vill med sin avhandling "Ansvarsförhållanden vid skolutveckling" skapa kunskap om hur aktiva skolutvecklingsåtgärder kan bidra till tydliggörande av skolans ansvarsförhållanden i relationen mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor

Eva Petterssons avhandling "Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor" belyser, som titeln avslöjar, studiesituationen för de elever som har särskilda matematiska förmågor.

På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne.

Syftet med Fredrik Hanssons avhandling "På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne" är att beskriva och problematisera språkdelen i gymnasieskolans svenskämne.

Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Delat ledarskap är dubbel glädje

Trodde du att framgångsrika skolor kräver viljestarka ledare med förmågan att intuitivt läsa av sammanhanget och driva igenom sina egna visioner? I så fall är det dags att tänka om.

Ökad psykisk ohälsa bland förskollärare

Förutsättningarna för förskolan och förskollärares uppdrag är mycket problematiska, visar en forskningsrapport från Malmö universitet. Hög arbetsbelastning, brist på resurser, gränslöshet i uppdraget och utsträckt lojalitet är några av de dilemman forskarna pekar på. Bakgrund till studien är hög sjukfrånvaro och en ökad psykisk ohälsa hos förskollärare.

Hur viktiga är digitala verktyg i skolan för elever med funktionsnedsättning?

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett frukostseminarium för att belysa vikten av att ha tillgång till digitala verktyg i skolan för elever med funktionsnedsättning.

Teacher: Here’s how to make lessons fun

Korey Barkley, a middle-school Spanish teacher in Massachusetts, helps students love to learn by adopting strategies that make it fun. In this commentary, Barkley shares four approaches, including playing games, offering more choices and scheduling brain breaks.

Ungdomars hälsa halkar efter

Världens ungdomar är historiens hittills största generation. Tyvärr är deras hälsomässiga situation utmanande. I en studie i tidskriften the Lancet har man har undersökt utvecklingen i 195 länder under perioden 1990–2016. Resultaten visar på bland annat en ökning av övervikt och fetma, som nu drabbar en femtedel av världens ungdomar.