Error, Praise, Action and Trait. Effects of Feedback on Cognitive Performance and Motivation

I sin avhandling undersöker Alva Appelgren betydelsen av återkoppling på kognitiv förmåga och motivation.

Fakta
Disputation

2015-08-31

Titel (eng)

Error, Praise, Action and Trait. Effects of Feedback on Cognitive Performance and Motivation

Författare

Alva Appelgren

Handledare

Sara L Bengtsson, assistant professor, Bihandledare: Martin Ingvar, professor. Peter Fransson, professor

Opponent

Patrik Sörqvist, associate professor, Högskolan i Gävle

Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Lärosäte

Karolinska Institutet

Länkar
Läs avhandlingen här
Läs Skolportens intervju med Alva Appelgren

Abstract in English:

This thesis investigates the role of trial-based feedback on cognitive performance and motivation. We conducted behavioural tests in the laboratory, functional magnetic resonance imaging (fMRI) to investigate brain activation, and experimentally controlled tests in a non-lab environment; the classroom. In study I, we explored the effects of trial-based feedback in a working memory (WM) task. We used a factorial design so that we could study twelve different sequences that varied systematically in external and no external feedback on errors and correct responses. The feedback was delivered as brief sounds. We found that external feedback on errors did not impact on accuracy or reaction time (RT) in this test, which suggests a well-functioning internal error monitoring system. When external feedback was given on the first correct response after an error, we found reductions in performance accuracy. This implies that a sound given at this point may disturb the participants’ consolidation of strategy changes. When external feedback was given on all correct responses, participants responded more quickly. This was likely due to more information being extracted from the feedback about their responses being correct or incorrect, as revealed using information theoretical computations. As a result, performance accuracy decreased. In study II and III, we followed children’s WM training program in school. We started with a group of 112 children randomised into one of four feedback groups; 1) feedback on correct responses; 2) feedback on incorrect responses; 3) no feedback and 4) feedback on correct and incorrect responses. The feedback was delivered as brief sounds as well as occasional verbal sentences. Out of the initially 112 recruited children, only 53 completed ≥20 sessions of WM training. In study II, we investigated if intrinsic motivation and mindset regarding intelligence, contributed to the completion of ≥20 sessions of WM training, since mindset and intrinsic motivation has been suggested to influence motivation to continue with tasks. There was a significant difference in mindset scores between the children who performed ≥20 sessions of training and the children who did not. Mindset scores were lower in the group completing the training, meaning that these children to a greater extent viewed intelligence as something that can change with the help of training. Intrinsic motivation was measured by taking an average of seven chosen questions measuring motivation. A significant positive correlation was found between the motivation score and number of trained sessions. For example, we found that expectations of the training being fun and useful correlated positively with number of trained sessions. Since only half of the recruited participants completed ≥20 sessions of WM training, we recruited more participants to investigate the effects of trial-based feedback for study III. In study III, we recruited in total 177 children, of whom 133 performed ≥20 sessions of WM training. We investigated the effects of feedback on WM improvement, motivation and effort. We also used a new measure of effort as calculated from the number of trials the participants trained close to their max scores. We found an effect of feedback on WM improvement, where the least improvement was found in the group receiving feedback on both errors and corrects (Group 4). This effect of feedback on WM improvement was not mediated by effort. We found that high motivation and having high WM at the start had a positive impact on effort. This suggests that effort scores may be a good complement to measure motivation to train WM. Our results point towards a mechanism where trial-based feedback influences the performance monitoring system. Feedback related to a person’s trait has been shown to influence long-term development of an entity mindset, where intelligence is viewed as something that does not change with training. In study IV, we wanted to investigate if feedback in the form of praise related to a person’s trait (you are clever) and feedback related to a person’s action (your choice was correct) influenced performance improvements in a shorter perspective. Using fMRI, we measured brain activation patterns as a result of feedback type. This was a within-subject design where participants received both types of feedback at separate visits. We found that trait feedback, when compared to action feedback, reduced motivation, increased stress and impacted negatively on performance improvements. Caudate nucleus and medial prefrontal cortex were found to be more active in the trait condition. Interestingly, this effect was specific for more difficult trials that suggest that trait and task praise can impact on individuals’ task attention and level of uncertainty. In conclusion, adding to previous research regarding the contradictory effects of feedback, this thesis suggests that trial-based error-feedback does not interfere with a person’s internal feedback system, unless combined with positive feedback. Negative effects were found when the praise was related to trait or when positive feedback was given in excessive amounts, possibly interfering with the attentional resources needed for the task. Previous research on praise has found negative long-term effects of trait praise and here we found that it may also have immediate short-term effects.

Sidan publicerades 2015-08-21 11:14 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-02-17 13:54 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Formativ bedömning ökar elevers prestationer i matematik

Om lärare får tid och stöd i sin fortbildning i formativ bedömning kan det ge stora effekter på elevernas undervisning i matematik, visar Catarina Anderssons avhandling.

Tekniklärare saknar stöd vid bedömning

Tekniklärare är väldigt ensamma och saknar stöd i sin bedömningspraktik, såväl från den egna skolledningen som i de nationella styrdokumenten. Det menar Eva Hartell, som forskat om hur lärare i ämnet teknik arbetar med bedömning.

School Choice, School Performance and School Segregation: Institutions and Design

När man reserverar platser för olika grupper blir skolorna mindre segregerade både vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund jämfört med lotteri- och närhetsbaserade prioritetsstrukturer. Det visar Dany Kessel i sin avhandling.

Visual Attention to Faces, Eyes and Objects: Studies of Typically and Atypically Developing Children

Johan L. Kleberg har utforskat uppmärksamhet hos barn i skolåldern med autismspektrumtillstånd och tonåringar med social ångest.

English-medium instruction for young learners in Sweden: A longitudinal case study of a primary school class in a bilingual English-Swedish school

Hur betraktar personal och elever undervisning och lärande vad gäller språk och innehåll i den engelskspråkiga undervisningen på mellanstadiet i en svensk grundskola? Det är en av av huvudfrågorna i Jeanette Toths avhandling.

Characterizing chemical exposure : focus on children’s environment

Kristin Larsson presenterar i sin avhandling en metod för att överblicka information om kemikalieexponering. Avhandlingen bidrar vidare till ny kunskap om barns exponering för olika kemikalier i mat, hygienprodukter och inomhusmiljö.

Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866-2016

Lina Spjut visar i sin avhandling att läroböcker har en roll i fostran till gemenskaper, främst nationella eller etniska gemenskaper

Physical Activity among Adolescents in a Swedish Multicultural Area – An Empowerment-Based Health Promotion School Intervention

Anders Fröberg har i sin avhandling utforskat utveckling och implementering av en skolintervention med fokus på egenmakt, kost och fysisk aktivitet som involverade ungdomar från ett svenskt multikulturellt område.

”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

Maria Heintz vill med sin avhandling öka förståelsen för barns kamratskapande gruppinteraktioner i syfte att stödja lärarnas uppdrag att arbeta mot kränkande behandling.

A teacher-centred design system to integrate digital technologies in secondary mathematics classrooms

Miguel Perez har i sin avhandling utforskat förutsättningar där designforskare inom skolan kan lyckas med att skapa värdefulla och hållbara bidrag till matematiklärares utveckling.

Hate crime victimisation: consequences and interpretations

I Mika Anderssons avhandling vidgas definitionen av hatbrott genom att kön är med som en kategori. Hon pekar på att det finns ett symboliskt värde i att visa på att vissa hatbrott är motiverade av fördomar och hat mot personer av ett visst kön.

Automatic proficiency level prediction for Intelligent Computer-Assisted Language Learning

Ildikó Pilán  presenterar i sin avhandling en metod för automatisk analys av den språkliga komplexiteten i svenska texter.

Psychosocial Vulnerability Underlying Unhealthy Behaviours in Swedish Adolescents

Nästan 60 procent av 15–16-åriga ungdomar har minst två ohälsosamma beteenden, exempelvis rökning, alkohol, låg nivå av fysisk aktivitet. Det visar Ulrica Paulsson Do i sin avhandling.

Growth of schoolchildren: studies on somatic growth and deviant growth patterns such as weight loss and obesity and aspects of intake of breakfast and food items

Barn som bedöms som överviktiga enligt en tillväxtreferens kan ses som normalviktiga i en annan. Det konstaterar B. Bente Nilsen i sin avhandling.

Cognition in interned adolescents: aspects of executive functions and training

Kognitiva funktioner hos institutionsplacerade ungdomar kan förbättras något med fysisk träning. Men det tycks inte vara själva träningen som är orsaken till förbättringen, visar Olov Nordvall i sin studie.

Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

Vilken betydelse har olika typer av tillgångar för individers banor inom humaniora och samhällsvetenskap? Det är en av huvudfrågorna i Tobias Dalbergs avhandling.

Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Så blir betygen i skrivning rättvisa

Att betygssätta en elev är svårt, inte minst när det handlar om komplexa handlingar som skrivande. Nyckeln till rättvisa betyg är att ge lärare möjlighet att kontinuerlig diskutera och utvärdera elevers skrivande i relation till den undervisning som ges, menar Per Blomqvist som forskat om lärares normer, beslut och samstämmighet när det gäller bedömning av gymnasieelevers skrivande.

Bättre skolresultat med män i förskolan

Forskning från Norge visar att barn presterar bättre i skolan om andelen män varit hög i förskolan. ”Det här visar att det är viktigt med mångfald”, säger Tobias Skogsberg, barnskötare och Kommunals huvudskyddsombud i Luleå.

Flexibel kunskapssyn viktig i en värld av ”fake news”

Din kunskapssyn är inte min kunskapssyn. Kunskapssyn är ditt eget unika förhållningssätt till kunskap och kunnande. Viktigast för dagens elever är att utveckla en flexibel kunskapssyn, visar forskning från Umeå universitet.

Från psykisk ohälsa till framtidstro tack vare SIS-medel och följeforskning

Hur kan man vända en negativ spiral av psykisk ohälsa bland unga kvinnor på gymnasiet? Det går, även om det är lättare sagt än gjort. Det vet man på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet på Jämtlands gymnasium i Östersund.  

Forsker: Talent findes ikke

Vi aner ikke, hvad vi mener, når vi taler om, at nogle har talent. Og forsøget på at ’dyrke talentet’ hos udvalgte mennesker kan have en hæmmende effekt for andre, mener forsker.