Dela:

Essays on Social Reproduction and Lifelong Learning

Fakta
Disputation

2010-04-23

Titel (eng)

Essays on Social Reproduction and Lifelong Learning

Författare

Martin Hällsten

Handledare

Professor Michael Tåhlin, docent Magnus Bygren

Opponent

Professor Yossef Shavit

Institution

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Abstract in English:

This thesis consists of four self-contained papers that deal with social reproduction and lifelong learning in Sweden and all use large-scale longitudinal data from public registers.The first paper analyses inequality by class origin in programme choice at university. It is found that individuals of working class origin choose programs of shorter duration with lower grade point requirements closer to their parents home compared to individuals of higher class origin. Children of the higher class instead prefer programs with higher expected earnings and avoid non-traditional institutions. This inequality leads to non-negligible differences in expected labour market outcomes further on. The second paper examines the wage gap between individuals of working and higher class origin, given education. By using an unusually detailed measure of education, the net wage gap between classes is found to be considerably smaller compared to standard specifications. The wage gap is found to be relatively small in the public sector, and also somewhat smaller in large compared to small private firms, suggesting that bureaucracy may act as a leveller.The third paper investigates the relation between economic inequality and the decision to take up studies at the tertiary level late in life. The results show the likelihood of a late entry to be especially high for individuals who are disadvantaged to a moderate extent in terms of current earnings rank and also had some unemployment experience.The fourth paper addresses life-long learning in tertiary education and its economic returns. Matching techniques are combined with panel data methods to account for non-random selection. The results reveal average positive returns of considerable magnitude on late degrees; between 10 to 20 percentiles in the earnings distribution. The largest effects are found in the lower parts of the earnings distribution.

Sidan publicerades 2010-04-15 00:00 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Att vända en skola

Stora satsningar har gjorts på riktade insatser till utsatta skolor, och fler kan vara på väg. Nu börjar forskarna kunna dra slutsatser om vad som fungerar. Läs ett utdrag ur temat Att vända en skola i nya numret av Skolportens magasin!

Undervisning behöver anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund

Nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund behöver få en undervisning som är anpassad efter deras individuella behov på gymnasieskolans språkintroduktion. Förutom att lära sig svenska och vårt skriftspråk måste de till exempel förstå hur de ska förhålla sig till normer som kan vara nya för dem. Läraren spelar en viktig roll i det arbetet visar en avhandling i svenska som andraspråk.

Skolportens favorit: Så pratar eleverna om religion

Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i undervisningen eller i läromedlen. Det visar Fredrik Jahnkes avhandling, som nu valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Hur blir lek levande?

Nadezda Lebedeva har undersökt hur man studerar barns lek. Hon berättar om några intressanta faktorer om nyanlända barns lek i svenska förskolan.(webb-tv)

Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Vad händer när den viktigast uppgiften – att vara förälder – vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, har forskat om lösningar som fått betydelse för föräldrar, barn och samhället.