Dela:

Essays on Social Reproduction and Lifelong Learning

Fakta
Disputation

2010-04-23

Titel (eng)

Essays on Social Reproduction and Lifelong Learning

Författare

Martin Hällsten

Handledare

Professor Michael Tåhlin, docent Magnus Bygren

Opponent

Professor Yossef Shavit

Institution

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Abstract in English:

This thesis consists of four self-contained papers that deal with social reproduction and lifelong learning in Sweden and all use large-scale longitudinal data from public registers.The first paper analyses inequality by class origin in programme choice at university. It is found that individuals of working class origin choose programs of shorter duration with lower grade point requirements closer to their parents home compared to individuals of higher class origin. Children of the higher class instead prefer programs with higher expected earnings and avoid non-traditional institutions. This inequality leads to non-negligible differences in expected labour market outcomes further on. The second paper examines the wage gap between individuals of working and higher class origin, given education. By using an unusually detailed measure of education, the net wage gap between classes is found to be considerably smaller compared to standard specifications. The wage gap is found to be relatively small in the public sector, and also somewhat smaller in large compared to small private firms, suggesting that bureaucracy may act as a leveller.The third paper investigates the relation between economic inequality and the decision to take up studies at the tertiary level late in life. The results show the likelihood of a late entry to be especially high for individuals who are disadvantaged to a moderate extent in terms of current earnings rank and also had some unemployment experience.The fourth paper addresses life-long learning in tertiary education and its economic returns. Matching techniques are combined with panel data methods to account for non-random selection. The results reveal average positive returns of considerable magnitude on late degrees; between 10 to 20 percentiles in the earnings distribution. The largest effects are found in the lower parts of the earnings distribution.

Sidan publicerades 2010-04-15 00:00 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Språkutvecklande förskola kräver kunskap och kompetens!

I dag presenterar Ifous Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Den är framtagen för att bidra med kunskaper som kan underlätta förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt.