Experiential entrepreneurship education : Reflective thinking as a counterbalance to action for developing entrepreneurial knowledge

Gustav Hägg har utforskat det reflekterande tänkandet som en motvikt mot antagandet om handlingsorientering när man utbildar studentföretagare.

Fakta
Disputation

2017-12-22

Författare

Gustav Hägg

Handledare

Diamanto Politis, Lunds universitet Professor Hans Landström, Lunds universitet

Opponent

Professor Ulla Hytti, Åbo universitet

Institution

Företagsekonomiska institutionen

Lärosäte

Lunds universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Gustav Hägg

Abstract in English:

This dissertation has sought to explain the importance of reflective thinking as a counterbalance to the basic assumption of action orientation when educating student entrepreneurs. To achieve this purpose a conceptual framework of the process of entrepreneurial inquiry was developed through the empirical insights gained in the course of the research process. The conceptual framework combines theory on how humans store and develop knowledge from a cognitive perspective with research on how to tailor education based on learning through experience. Together, these two theoretical streams provided a platform for the empirical studies conducted and the findings that emerged. Based on the empirical findings, the development of entrepreneurial knowledge in an educational context is dependent on the stimulation of different types of knowledge including declarative, procedural, and conditional knowledge as well as contextual awareness. In addition, guidance related to the proficiency of the student, and the directional process of entrepreneurial inquiry are important elements for understanding the development of entrepreneurial knowledge in experiential entrepreneurship education. From
the empirical studies it has been established that reflective thinking is the means of transforming experience into knowledge. However, the empirical studies also provided insights on how the three pedagogical methods play different roles when student entrepreneurs develop reflective thinking ability, described as a transactive educational process, termed the process of entrepreneurial inquiry. To conclude this dissertation that has sought to develop, and to some extent challenge, an implicit assumption of action when teaching and learning entrepreneurship, I find it appropriate to relate back to an early dialectic suggested by Dewey, in which he argued, “learn to do by knowing and to know by doing” (McLellan & Dewey, 1889), which in many ways has guided the inquiry in this dissertation

Sidan publicerades 2017-12-19 09:05 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-01-30 13:16 av Susanne Sawander


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats