Exploring the complexities of integrating socioscientific issues in science teaching

Ulrika Bossér visar att en särskild utmaning med undervisning i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) är att balansera mellan målet att främja elevernas insikt om sin egen möjlighet att delta i diskussioner om SNI och målet att utveckla ämneskunskaper.

Fakta
Disputation

2017-01-19

Titel (eng)

Exploring the complexities of integrating socioscientific issues in science teaching

Författare

Ulrika Bossér

Handledare

Mats Lindahl, Linnéuniversitetet Mattias Lundin, Linnéuniversitetet Cedric Linder, Linnéuniversitetet,

Opponent

Professor Christina Ottander, Umeå universitet

Institution

Institutionen för kemi och biomedicin

Lärosäte

Linnéuniversitetet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Ulrika Bossér

Svenskt abstrakt:

Undervisning i naturvetenskap som utgår från Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SNI) kan vara ett sätt att stödja elevers utveckling av kunskaper och förmågor som behövs för aktivt deltagande i vårt demokratiska samhälle. SNI-undervisning karakteriseras av att etiska och sociala perspektiv är viktiga vid sidan av naturvetenskapliga kunskaper. Det är också viktigt att undervisningen ger eleverna möjlighet att diskutera och argumentera kring olika SNI-frågor så att de får möta olika perspektiv på frågorna och möjlighet att göra personliga ställningstaganden. Tidigare forskning visar att SNI-undervisning innebär stora utmaningar för lärare i naturvetenskap. Den här avhandlingen avser att bidra med kunskap som kan stödja införande av SNI i undervisning i naturvetenskap. Tre studier som involverar två gymnasielärare som arbetar med SNI i ämnet Naturkunskap har genomförts. I den första studien undersöktes de två lärarnas reflektioner kring den SNI-undervisning som de genomförde under ett läsår. I den andra studien analyserades en lärares interaktioner med elevgrupper som arbetade med en SNI-uppgift om klimatförändringar, för att undersöka hur eleverna positioneras som deltagare både i klassrumspraktiken och när det gäller diskussioner och beslut rörande klimatfrågan. I den tredje studien analyserades de två lärarnas utformning och genomförande av klassrumsdiskussioner om olika SNI. Samspelet mellan interaktiva och icke-interaktiva kommunikationssätt samt mellan kommunikationssätt som betonar flera eller endast ett perspektiv på SNI-frågan undersöktes i relation till möjligheterna för elevers deltagande samt möjligheten att belysa komplexiteten i en SNI-fråga. Avhandlingens resultat bidrar med kunskap som kan användas vid överväganden om utformning och genomförande av SNIundervisning för att främja olika mål med undervisningen. Resultaten tyder på att en särskild utmaning med SNI-undervisning är att balansera mellan olika mål för undervisningen, särskilt mellan målet att främja elevernas insikt om sin egen möjlighet att delta i diskussioner och beslut rörande SNI och målet att eleverna ska utveckla specifika förmågor och ämneskunskaper. Resultaten visar vidare hur denna utmaning kan ta sig uttryck i undervisningen och bidrar med kunskap om på vilket sätt lärares kommunikation med eleverna i klassrummet är viktig för att hantera utmaningen att balansera mellan olika mål. I avhandlingen diskuteras också strategier för att stödja införande av SNI-undervisning som beaktar lärares befintliga undervisningsstrategier.

Sidan publicerades 2017-12-20 11:07 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-02-05 10:30 av Susanne Sawander


Konferenser
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Oro för att inte passa in kan ge unga smärta i kroppen

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.

Hur stor är risken att barn med adhd även drabbas av andra sjukdomar?

Löper barn med adhd större risk att utveckla andra sjukdomar som vuxna? Den frågeställningen har Henrik Larsson, forskare vid Örebro universitet fått en halv miljon kronor för att studera.

Oetiskt forskningsprojekt på Mittuniversitet

Ett forskningsprojekt på Mittuniversitet i Östersund går långt över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt, menar Centrala etikprövningsnämnden- som trots det inte kan stoppa studien.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats