Figuring Worlds; Imagining Paths: A Feminist Exploration of Identities in Higher Education Biology

Katerina Pia Günter har undersökt normer och värderingar i den högre biologiutbildningen genom att analysera hur studenter och lärare föreställer sig biologins värld.

Fakta
Disputation

2022-05-20

Titel (eng)

Figuring Worlds; Imagining Paths: A Feminist Exploration of Identities in Higher Education Biology

Författare

Katerina Pia Günter

Handledare

Docent Annica Gullberg, Uppsala universitet Professor Ingrid Ahnesjö, Uppsala universitet Docent Karin S. Lindelöf, Uppsala universitet

Opponent

Docent Maria Berge, Umeå universitet

Lärosäte

Uppsala universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Higher education biology is a natural science discipline that is numerically female biased on undergraduate level across most international contexts. In Sweden, Germany, and the UK, for example, more than 60% of all undergraduate students are women. However, equally prominent in these European contexts and beyond is the progressive decrease in the percentage of women along the academic career ladder, resulting in fewer than 30% of women among full professors in biology. This numerical decline contradicts unproblematised understandings of biology practices as gender-neutral, where biology as a female-coded and “soft” natural science discipline is perceived as free from gendered processes of in- and exclusion. As pointed out by feminist critics of science and science education researchers, gender-neutral discourses hide gendered processes; they unmark, neutralize, and normalize masculinity in natural science practices. Gendered norms in relation to issues of identity and participation in higher education science have been addressed rather extensively in male-dominated natural science disciplines such as physics. However, only a few studies focus these lenses on higher education biology. In this thesis, I explore how university students and teachers negotiate identities, make meaning of emotions, and figure worlds of higher education biology. As a trained biologist and a becoming gender scholar and science educator, I explore biology cultures from in- and outside perspectives. Working from within and between disciplines also provides me with theoretical and methodological tools to understand processes of enculturation in higher education biology, building on an eclectic theoretical framework, combining feminist, social constructivist, and cultural perspectives. I analyse students’ study motivation texts and teachers’ teaching statements from a Swedish context, as well as interviews with university biology students from three European universities in Sweden, Germany, and the UK. Across the four papers included in this thesis, narrow masculine norms of science, and particularly research, emerge in students’ and teachers’ identity work. These norms are challenged through alternative and broader imaginaries of biology practice and interpretations of participation within. On the one hand, recognizing broader identities has the potential to widen the practice of higher education biology. On the other hand, students negotiating alternatives to the norm risk not being recognized in interactions with research-focused teachers and hence being hindered in developing a sense of belonging to biology communities. Female students showed a tendency to imagine participation in broader ways, and the clash of this with the  normative cultural imaginaries within higher education biology risks contributing to the progressive decrease of the percentage of women in biology at universities. Taken together, this thesis provides further evidence for how higher education biology is far from a gender-neutral natural science discipline. While hegemonic and masculine norms of doing science and research are visible in university biology students’ and teachers’ identity work, alternative imaginaries provide possibilities for change towards a more diverse field of biology.

Sidan publicerades 2022-05-17 11:27 av Susanne Sawander


Relaterat

Visuell kemi ofta utan eftertanke

Vilken roll spelar animationer, bilder, experiment och fysiska modeller i kemiundervisningen på gymnasieskolan? Det har Emelie Patron forskat om.

Metaforer kan skapa mening i naturvetenskap

Elevers användning av metaforer kan visa tecken på naturvetenskapligt meningsskapande. Det visar Alma Jahic Pettersson som undersökt mellanstadieelevers meningsskapande i undervisning om kroppens näringsupptag.

Källkritik

Skolportens konferens i källkritik för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Aktuella föreläsare ger dig som är lärare, bibliotekarie eller rektor kunskap om ny forskning och praktiska verktyg att använda. Delta i Stockholm 13 okt eller på webbkonferensen 18 okt–4 nov. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 2 695 kr ex. moms t.o.m. 13/9!

Biologi

Välkommen på Skolportens konferens i biologi för högstadiet och gymnasiet. Aktuella föreläsare ger dig som undervisar i biologi/naturkunskap ämnesfördjupning, ny didaktisk forskning och inspirerande verktyg. Delta i Stockholm den 26–27 sept eller via webbkonferensen 3–21 okt. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 31/8!

Ett frö för lärande: en variationsteoretisk studie av undervisning och lärande i grundskolans biologi

Jag hoppas min forskning kan slå hål på myten att barn inte förstår naturkunskap, säger Anna Vikström, författare till avhandlingen "Ett frö för lärande  en variationsteoretisk studie av undervisning och lärande i grundskolans biologi."

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Tidiga insatser för att öka läsförmågan viktigt för elever med svenska som andraspråk

En betydligt högre andel av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har behov av tidiga insatser för att kunna utveckla god läsförmåga, jämfört med elever som följer kursplanen i svenska. Det visar en ny studie från Linnéuniversitetet med 46 000 elever på lågstadiet. Eleverna behöver systematisk undervisning i såväl avkodning och ordkunskap som läsförståelse.

What happens when older students struggle to read? We asked. You answered.

Students tend to give up on school if they haven’t developed strong reading skills by the time they reach middle or high school, respondents to a recent survey say. The respondents – which included students, teachers and parents – offered recommendations for helping boost literacy among older students, including additional training for teachers, dyslexia screening, tutoring and various intervention programs.