Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Finnish mathematics curriculum materials and teachers’ interaction with them in two cultural-educational contexts.

Publicerad:2020-11-23
Uppdaterad:2020-12-14

Tuula Koljonen har undersökt de mest använda finska lärarhandledningarna i matematik (klass 1–6) och hur fyra finska och fyra svenska lärare interagerar med dem.

Författare

Tuula Koljonen

Opponent

Professor emerita Barbro Grevholm, Universitetet i Agder, Norge

Disputerat vid

Åbo Akademi

Disputationsdag

2020-12-04

Titel (se)

Finnish mathematics curriculum materials and teachers’ interaction with them in two cultural-educational contexts.

Finnish mathematics curriculum materials and teachers’ interaction with them in two cultural-educational contexts.

Tidigare forskning har visat att lärare är centrala aktörer i undervisning men också läromedlens stora betydelse för undervisningen och lärande har lyfts fram. Dock har mycket av forskningen kring läromedel och dess betydelse för undervisning och lärande gjorts i USA och endast ett fåtal studier har genomförts i Europa och Norden. Det finns dessutom väldigt få tvärkulturella läromedelsstudier, speciellt sådana som undersöker hur ett läromedel används i ett annat kulturellt sammanhang än där det har skapats. Denna avhandling är ett försök att fylla det tomrummet. Föreliggande studie syftar således till att bidra till kunskap om finska läromedel i matematik och lärarnas interaktion med ett ursprungligen finskt läromedel i två skilda kultur-pedagogiska sammanhang: det finska sammanhanget där läromedlet har utvecklats, och i ett nytt sammanhang, det svenska där det finska materialet har tagits i bruk. Jag undersöker därmed de mest använda finska lärarhandledningarna i matematik (klass 1–6) och hur fyra finska och fyra svenska lärare interagerar med dem. I sin helhet återfinns studien inom det kvalitativa tolkande forskningsparadigmet och dess teoretiska hemvist är det sociokulturella perspektivet där interaktionen mellan en lärare och läromedel är central.

InternationelltMatematikLäromedelLärarprofessionenGrundskola 1-6
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Boka till bästa pris, 4 285 kr ex. moms innan 9 oktober!
Läs mer & boka
Åk 4–9
9–10 nov

Språkutvecklande arbetssätt för vuxna

Skolportens digitala temaföreläsning om språkutvecklande arbetssätt för vuxna. Föreläsningen behandlar även det specifika med att undervisa vuxna, och spelades in på Skolportens konferens om vuxenutbildning hösten 2021, och är av intresse för alla som arbetar med vuxenutbildning.
Läs mer & boka
Vux
23 okt – 4 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev