Hoppa till sidinnehåll
Flerspråkighet

Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande

Publicerad:2012-08-27
Uppdaterad:2017-10-25

Hur kan förskolan vara ett sammanhang och ett samhälleligt instrument för att stärka yngre flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling? Den frågan undersöker Anne Kultti i sin avhandling.

Författare

Anne Kultti

Opponent

Professor Annica Löfdahl, Karlstad

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2012-09-07

Titel (se)

Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande

Titel (eng)

Multilingual children in preschool: Conditions for participation and learning

Institution

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande

Denna studie grundas i ett intresse för hur förskolan kan vara ett sammanhang och ett samhälleligt instrument för att stärka yngre flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv för att förstå de förutsättningar för lärande och utveckling som råder för flerspråkiga barn i förskolan idag. Analysen har fokus på barn – barn- och barn – vuxeninteraktion och kommunikation. Särskilt intresse ägnas åt att belysa deltagande, stöttning och användning av redskap inom ramen för den specifika institutionella miljö som förskolan utgör. Materialet till studien samlades in i åtta förskolor genom deltagande observation och videoinspelningar av barninitierade och lärarledda aktiviteter där tio barn (1.7-2.11 år) med ett annat modersmål än svenska deltog. Förskolan som aktivitetssystem med fokus på lek, måltid, sångsamling och sagostund analyserades.

Resultaten visar vad som karaktäriserar den verksamhet och de aktiviteter som de flerspråkiga barnen deltar i och dokumenterar hur dessa är en del av förskolan som institutionell praktik. Förskolan erbjuder en lärandemiljö där barnen socialiseras in i att kommunicera på svenska genom deltagande i varierade aktiviteter. Andra språk än svenska används i ringa omfattning i de studerade förskolorna. Resultaten visar också att lärarledda gruppaktiviteter möjliggör barnens språkliga och fysiska deltagande genom imitativa och upprepande handlingar. Deltagandet stöttas av lärarna, bland annat genom att de samtidigt riktar sig språkligt både till gruppen och till enskilda barn, och genom att de kommenterar vad man gör i olika aktiviteter. Den upprepande karaktären hos handlingar och handlingsmönster i barninitierade lekaktiviteter är viktiga resurser för deltagande och kommunikation.

Studien bidrar till att visa hur gruppaktiviteter där enskilda barn får utrymme och kan delta på olika premisser erbjuder viktiga villkor för lärande och utveckling. Därtill framstår det som viktigt att flerspråkiga barn redan i tidig ålder erbjuds möjligheter att delta i aktiviteter där flera uttryckssätt används och i vilka lärare medvetet, med utgångspunkt i barns erfarenheter och intressen, stöttar deltagandet.

Multilingual children in preschool: Conditions for participation and learning

The aim of this research was to study the learning conditions in preschool that support young multilingual children’s language and communicative development, and their participation in activities. A sociocultural theoretical approach provides a means to understand the dynamics of children’s learning and development within a strong theoretical framework. Analytical foci used in this research included: activity, activity systems, participation, ZPD, scaffolding, interaction, verbal and non-verbal communication, and artefacts.

An ethnographical and interaction analytic approach was used to study the preschool environment as a context for learning through child-initiated play activities and teacher-led group activities. Play, mealtime, singing, and story time activities in eight preschools were analysed through the experiences of ten multilingual children (aged 1.7 to 2.11 years). The findings show that play, mealtime, singing, and story time are a part of regular and recurring patterns of the activity system. Pedagogy; organising of activities in time; spatial and social organisation; play materials and other physical artefacts contributed to creating conditions for children’s communication and language learning.

Preschool is an environment where Swedish is the dominant language of communication. From an early age, children make a distinction about what language should be used in any particular context. Languages, other than Swedish, were largely invisible in the preschools studied. There was considerable space for varied individual participation in the activities. The specific nature of this activity system implies that there are opportunities for children to participate in a range of activities with others and also to manage or change their level of participation. The activities offered different resources (other than verbal communications) for participation, such as repetition of actions, use of artefacts and involvement in music. Participation in Swedish by each child was not demanded.

Differences in children’s language skills did not therefore constitute a barrier to participation in most activities. However, how effectively the learning resources were used depended on the teachers’ scaffolding. Focusing on the preschool activities and the communication opportunities provides new perspectives for understanding young multilingual children in preschool and the preschool as institutional practice. Additionally, the study provides knowledge about how to use scaffolding as a tool for learning in multilingual contexts.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev