Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

Anna Lindholm har forskat om flerspråkiga mellanstadieelevers läsförståelse på svenska och undersökt lässtrategiers betydelse för utveckling av läsförståelse i ett undervisnings-, läsutvecklings- och individperspektiv.

Fakta
Disputation

2019-06-14

Titel (sv)

Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

Titel (eng)

Multilingual students’ Swedish reading comprehension: Reading strategies and reading development in middle school

Författare

Anna Lindholm

Handledare

Lise Iversen Kulbrandstad, Karlstad universitet Michael Tengberg, Karlstad universitet Anna Hannesdottir Göteborgs universitet

Opponent

Professor Christina Hedman, Stockholms universitet

Institution

Institutionen för svenska språket

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Anna Lindholm

Abstract in English:

The overall aim of this thesis is to highlight the significance of reading strategies in developing multilingual middle-school students’ Swedish reading comprehension. Reading strategies are considered from teaching, reading development and individual perspectives, and this compilation thesis comprises an introductory chapter and three articles. The three empirical studies are based on material collected at a school where around 95% of students are multilingual. Overall, a Mixed Methods Research (MMR) approach was taken. The first substudy focuses on the teaching of reading strategies in three different subjects through observations of two multilingual classrooms as well as teacher interviews. The second substudy examines students’ reading development over two years, and its relation to their self-reported use of reading strategies. The third substudy investigates the reading comprehension of eight multilingual students and their reflections on the use of reading strategies. The studied teachers have been inspired by the Reciprocal Teaching model, but the results indicate that these strategies (summarizing, predicting, clarifying, and questioning) are not always the ones students need in their own reading. In individual reading situations, students successfully tackled the vocabulary problems that arose when they read subject content by rereading sentences or paragraphs or drawing on their existing knowledge. Nevertheless, some students experienced difficulties comprehending the overall text content.

Sidan publicerades 2019-06-25 11:06 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-09-02 13:32 av Susanne Sawander


Relaterat

Språkstörning, 6 november i Stockholm

Språket är nyckeln till kunskapshämtning - hur stödjer vi elever med språklig sårbarhet? Vilka insatser möjliggör språkligt lärande för alla elever? Hur ser relationerna ut mellan arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur stödjer vi elever med flerspråkig bakgrund? Välkommen till en intensiv och givande heldag!

Epistemologies of Entrepreneurship Education: Experiments and Outcomes

Rasmus Rahm har gjort en longitudinell studie över effekterna av entreprenörskapsutbildningar.

Through the Ranks Essays on Inequality, Status and School Choice

Elin Molin har bland annat undersökt effekterna av skolreformen som ändrade antagningskriterierna på offentliga gymnasieskolor.

The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10 year phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9

Ann-Christina Kjeldsens forskning handlar om språkleksprogram med syfte att förebygga lässvårigheter som gör att en del barn redan från skolstarten hamnar på efterkälken.

Den goda skolan: i lagens namn eller en trygghetens famn? Diskurser om skolproblem i lokal media och bland skolverksamma

Elin Stark har i sin avhandling identifierat och analyserat diskurser om ”den goda skolan” i lokal media och bland skolverksamma.

Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

Svensk grundskola, oberoende skolform, är starkt präglad av resultatstyrning. Det visar Majsa Allelin i sin avhandling.

Education, skills and gender: The impact of a grading reform and the business cycle on labor market outcomes

Charlotta Boström har i sin avhandling analyserat utbildnings- och arbetsmarknadsutfall ur olika perspektiv.

När förskolan möter neurovetenskap: Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik

Vad kan förskoledidaktiskt arbete på vetenskaplig grund innebära i mötet med neurovetenskap med avseende på kunskapsteorier och didaktiskt arbete med språkpraktiker och språkutveckling? Det är en av frågorna som Lena Aronsson undersöker i sin avhandling.

Flickblickar: Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar

Maria Eriksson har undersökt hur blickar deltar i uppförandet av femininitet och kropp bland gymnasietjejers vardagsbruk av bilder eller visuella berättelser.

Valfrihetens geografi och rationella gymnasieval: En experimentell studie om elevers preferenser vid val av skola

Mikael Thelin har i sin avhandling undersökt elevers preferenser vid val av gymnasieskola.

Encountering Evolution: Children’s Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions

Johanna Frejd har utforskat förskolebarns meningsskapandeprocesser kring evolution.

Avslut och fortsättning: En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan

Åsa Bjuhr har forskat om elevers övergång från språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan.

Skolan som demokratiprojekt: En poststrukturell diskursanalys av demokratiuppdrag och lärarsubjekt

Ami Cooper har forskat om skolans demokratiuppdrag och belyst hur uppdraget tillskrivs mening och vilka konsekvenserna av detta blir.

Does language matter?: sources of inequivalence and demand of reading ability of mathematics tasks in different languages

Frithjof Theens har forskat om förhållandet mellan språk och matematik och vilka möjliga effekter som språk kan ha på skriftliga matematikuppgifter.

An empowerment-based school physical activity intervention with adolescents in a disadvantaged community: A transformative mixed methods investigation

I sin avhandling har Linus Jonsson bland annat beskrivit och problematiserat implementering av en egenmakts-baserad skolintervention i ett multikulturellt område i Sverige med låg socioekonomisk status.

Det flerspråkiga NO-klassrummet : en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum

Annika Karlssons forskning handlar om språkanvändningen i flerspråkiga NO-klassrum.

Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Det perfekta klassrummet

Till Källbrinksskolan i Huddinge kommer skolfolk, politiker och arkitekter på studie­besök. Här har studieron ökat tack vare ny möblering och inredning i klassrummet.

Lena Adamson: Skolan, lärarna och forskningen

Skolforskningsinstitutets tidigare myndighetschef Lena Adamson reflekterar mot bakgrund av sina erfarenheter om arbetet med en skola på vetenskaplig grund. Var står vi idag, snart tio år efter lagändringen, och vad behöver göras?

Seven strategies to keep students motivated all year long

Students aren’t always aware of the progress they are making or how their emotions affect their learning throughout the year. These strategies can help make those things visible to them.

Girls would do better in maths and science tests if exams were made longer, study finds

Female students appear to be better at sustaining accuracy over time during tests, according to a study that looks at data from the Program for International Student Assessment and compares student performance at different stages of tests.

Undervisa elever med särskild begåvning

Hur kan lärare arbeta för att inkludera elever med särskild begåvning i undervisningen? Forskningen har hittills inte ägnat denna fråga särskilt mycket uppmärksamhet, och det är detta som Elisabet Mellroth råder bot på genom sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete. (webb-radio)