Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Flytande inflytande: Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan

Publicerad:2019-04-23
Uppdaterad:2019-09-04

Kristin Ungerberg har forskat om hur de yngsta barnens inflytande i förskolan kan ta form genom deras kroppsliga relationer med förskolans miljö.

Författare

Kristin Ungerberg

Handledare

Tomas Saar, Karlstads universitet Karin Bengtsson, Karlstads universitet

Opponent

Doktor Karin Hultman, Stockholms universitet

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2019-05-03

Titel (se)

Flytande inflytande: Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan

Titel (eng)

Fluent Influence : Affective Relations between Children and the Milieu in Preschool

Institution

Institutionen för pedagogiska studier

Flytande inflytande: Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan

Alla barn i förskolan skall ha reellt inflytande över verksamheten enligt förskolans läroplan. Tidigare studier visar att arbetet med barns inflytande ofta innefattar individuella förmågor som att verbalt uttrycka en åsikt, göra olika val samt förstå konsekvenser av dessa val. Detta riskerar att exkludera förskolebarn i åldern ett till tre år. Syftet med denna avhandling är att utveckla fler förståelser av de yngsta barnens inflytande i förskolan. Genom observationer av en förskoleavdelning har fokus riktats mot det barnen söker sig till i miljön i förskolan.

Studien visar hur inflytande kan förstås kollektivt där både mänskliga och ickemänskliga aktörer relaterar med varandra och blir delaktiga i det som sker. Det blir därmed inte intressant att förlägga inflytandet till en individ i sig själv. Inflytande lyfts även fram i relation till barnens både kreativa och nyskapande samt upprepande och upprätthållande relationer med miljön i förskolan. Pedagogernas respons till barnens relationer bemöts med att bromsa upp men också genom att tona in barnens kroppsliga uttryck vilket förstås som en möjlighet för barns inflytande.

Avhandlingen bidrar med ökad kunskap om hur de yngsta barnens inflytande i förskolan kan ta form genom deras kroppsliga relationer med förskolans miljö.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev