Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Autismspektrumtillstånd (AST)"

Visar sida 1 av 2

Välj typ av innehåll inom kategori "Autismspektrumtillstånd (AST)":

Visa alla Avhandlingar

Equity in education for autistic students: professional learning to accommodate inclusive education

2022-11-28
Hur bidrar professionellas deltagande i kompetensutveckling till förändringar i utbildningen för autistiska elever i förskolan och grundskolan? Det är en av frågorna som Linda Petersson-Bloom undersöker i sin avhandling.

Early intervention and autism: Improving preschool program quality for children with autism spectrum disorder receiving Early Intensive Behavioral Intervention using the Autism Program Environment Rating Scale (APERS)

2021-11-22
Hampus Bejnös forskning indikerar att APERS-P-SE är ett instrument som i kombination med fortbildning och coachning på plats kan användas i förskolan för att utveckla kvaliteten i lärmiljön för barn med AST.

Autism and ADHD in children with cerebral palsy

2021-01-13
Magnus Påhlman har i sin avhandling undersökt förekomsten av autism och ADHD i en hel population av barn med CP, samt att beskrivit sambanden mellan bland annat autism/ADHD och kön, CP-typ, motorisk funktion, intellektuell nivå, andra funktionsnedsättningar och typ av hjärnskada.

Families of young children with autism spectrum disorder in Sweden: The role of culture and intergenerational support

2019-10-22
Det övergripande syftet med Rano Zakirova Engstrand avhandlingen är att identifiera och beskriva vilka miljöfaktorer som kan påverka planering och genomförande av interventioner och insatser för unga barn med autismspektrumtillstånd (AST) och deras familjer i Sverige.