Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Distansundervisning"

Vid distansundervisning är lärare och elev i regel åtskilda i både tid och rum. Dvs som elev kanske du får ett ”paket” med film, text, du skickar frågor via något digitalt verktyg, och får svar. Man ses nån gång då och då. Distansundervisning är inte tillåtet på grund-och gymnasienivå .

Visar sida 1 av 2

A Linguistic Analysis of Peer-review Critique in Four Modes of Computer-mediated Communication

2016-02-03

Irina Frisk har i sin avhandling undersökt och analyserat vilka strategier som elever använder för att leverera sakkunnig kritik och feedback på varandras insatser genom datormedierad kommunikation under en engelsk A-kurs online på universitetet.

 

The Usefulness of ICT Support Systems for Thesis Courses: Learners' Perspectives at Bachelor and Master Level

2015-12-01
Naghmeh Aghaee har i sin avhandling undersökt hur IKTSS (Information- och kommunikationteknikstödsystem). kan underlätta olika typer av interaktion och stödja studenter genom att minska svårigheterna i examensarbete på kandidat- och magisternivå.

Om lärarskapets moraliska dimension: ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal

2015-11-30
Sören Högberg undersöker i sin avhandling platsens betydelse för lärarstuderande att utveckla ett lärarskap. Utifrån tesen att all undervisning har en moralisk dimension grundas hans forskningsintresse i en önskan om att förstå vad som händer när lärarstuderande möts inom ramen för nätbaserad lärarutbildning.

Online Education in Universities - Moving from Individual Adoption to Institutionalisation of an Information Technology Innovation

2013-03-19
Inés Casanovas har studerat utvecklingen av nätbaserad utbildning vid högskolor och universitet, från att det infördes på individuell nivå till institutionalisering. Studien fokuserar på de processer som ägt rum på två universitet, det ena i Sverige och det andra i Argentina. Resultaten visar bland annat att nätbaserad utbildning fortfarande är långt ifrån att institutionaliseras.