Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Filosofi"

skolämnet

Mellan tradition och förnyelse: Utmaningar i religionsläraruppdraget

2016-10-26
Idag vilar religionsundervisningen på en konfessionsfri grund. Men för inte så länge sedan spelade kristendomen en stor roll i både undervisning och läraruppdrag. Linda Jonsson har forskat om utmaningar i religionsläraruppdraget.

Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden

2015-11-23
Det övergripande syftet med Karin Kittelmann Flensners studie är att ta reda på hur religionskunskapsämnet formas i praktiken i samspel mellan ämnesinnehåll, lärare och elever, hur diskussionerna går under lektionerna och hur elever förhåller sig till religionskunskapsämnets innehåll.

Topos som meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation

2012-10-05
Maria Wolrath Söderberg har undersökt hur toposläran, en retorisk metod, kan fungera som en kognitiv verktygslåda för perspektivtänkande och utveckla studenters kritiska och reflexiva tänkande.

Värdegrund, demokrati och tolerans

2008-09-26
I avhandlingen "Värdegrund, demokrati och tolerans" gör Pia Nykänen en kritisk granskning av olika skrivningar om värdegrunden utifrån ett moralfilosofiskt angreppssätt. Hon granskar olika teman som alla förts fram som värdegrundsrelaterade

Konfirmandernas bildningsresa. Ungdomars berättelser om sitt deltagande i konfirmandundervisning.

2008-02-05
Elisabeth Porath Sjöö har ur ett bildningsperspektiv tolkat ungdomars berättelser om sitt deltagande i konfirmandundervisning. Möjlighet till kunskap genom eget utforskande och att uppleva med flera sinnen är några positiva erfarenheter enligt ungdomarna.