Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Kognition/Minne"

Visar sida 1 av 10

Developing multilingual literacies in Sweden and Australia: Opportunities and challenges in mother tongue instruction and multilingual study guidance in Sweden and community language education in Australia

2017-08-29
En av frågorna Anne Reath Warren undersöker i sin avhandling är vad som karaktäriserar de språkliga ideologierna i Sverige och community language schools i Australien.

A Mechanism Approach to the Sociology of Teachers’ and Students’ Actions: Teaching Practice, Student Disengagement and Instructional Materials

2017-04-25
Olof Reichenberg har utforskat de mekanismer som kan ligga bakom lärares och elevers handlingar. Exempelvis undervisningspraktiker i klassrummet, lärares och elevers arbete med läromedel, elevers stök i klassrummet, elevers skolk, läxläsning och uppmärksamhet i klassrummet.
1210