Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Kompetensutveckling och fortbildning"

Visar sida 1 av 2

Välj typ av innehåll inom kategori "Kompetensutveckling och fortbildning":

Visa alla Avhandlingar

Equity in education for autistic students: professional learning to accommodate inclusive education

2022-11-28
Hur bidrar professionellas deltagande i kompetensutveckling till förändringar i utbildningen för autistiska elever i förskolan och grundskolan? Det är en av frågorna som Linda Petersson-Bloom undersöker i sin avhandling.

Undervisningsutvecklande professionsutbildning för blivande och verksamma matematiklärare: en studie med utgångspunkt i ett variationsteoretiskt perspektiv

2022-04-19
Christina Svensson har forskat om hur undervisningsutvecklande professionsutbildning kan utveckla blivande och verksamma lärares syn på och förståelse för yngre elevers/barns lärande i matematik.