Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Kulturskolan"

De granskade. Om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara

2012-10-24
Hur går det till när skolan blir föremål för Skolinspektionens granskning? Och vad gör skolorna när de granskas? De frågorna undersöker Emma Ek i sin avhandling.

Musik oss emellan: identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande

2012-10-01
Annika Danielsson har undersökt hur ungdomar i grundskolans årskurs åtta ägnar sig åt och använder sig av musik i sin vardag. Avhandlingen kan ses som ett inlägg i en diskussion om musikens och musikundervisningens plats i samhället och i skolan, menar Annika Danielsson.