Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Kunskapsmätningar"

tex Pisa, Timss, Pirls

Forskning och utveckling kategorier

International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process: Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015

2020-01-08
Vad karaktäriserar algebrauppgifter i svenska läromedel för årskurs 8 och på vilka sätt och ändras algebrakaraktäristika i svenska läroböckers algebrauppgifter över tid? Det är frågor som Kristina Palm Kaplan undersöker i sin avhandling.