Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Lärarutbildning"

Visar sida 2 av 8

Forskning och utveckling kategorier

En bra lektion är rätt mycket jazz. Villkor och förutsättningar för ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning

2022-02-02
Vilka utmaningar möter ämneslärarstudenter och vilka kunskaper och resurser utnyttjar de i sin undervisning i sin verksamhetsförlagda utbildning? Det är en av frågorna som Paul Strand undersöker i sin avhandling.  

Reconceptualising teacher self-efficacy in relation to teacher identity: A longitudinal phenomenological study of pre-service secondary mathematics teachers during initial teacher education.

2021-10-26
Gosia Marschall har i sin avhandling undersökt hur blivande gymnasielärare i matematik, i England, skapar mening genom sina erfarenheter i såväl utbildningen som i praktiken.

Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar

2021-03-30
Hur konstrueras undervisningspraktikerna i musik i lärarutbildningen mot yngre åldrar och hur examineras studenternas kunskaper och färdigheter i musik? Det är några av frågorna som Monica Frick Alexandersson undersöker i sin avhandling.
1238