Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Litteracitet"

Förmågan att kunna läsa och skriva

Visar sida 9 av 9

På tal om matematik: matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen

2008-03-20
I avhandlingen "På tal om matematik" försöker Eva Riesbeck få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen. Det gör hon bland annat genom att studera lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum.
189