Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)"

samlingsnamn för ADHD, Asperger, autism

Attention skriver: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Vanliga diagnoser är ADHD/DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd.

Visar sida 1 av 2

Välj typ av innehåll inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)":

Visa alla Avhandlingar

Autism and ADHD in children with cerebral palsy

2021-01-13
Magnus Påhlman har i sin avhandling undersökt förekomsten av autism och ADHD i en hel population av barn med CP, samt att beskrivit sambanden mellan bland annat autism/ADHD och kön, CP-typ, motorisk funktion, intellektuell nivå, andra funktionsnedsättningar och typ av hjärnskada.

Keeping track of time: Daily time management, participation, and time-related interventions for children, adolescents, and young adults with neurodevelopmental disorders

2020-01-08
Birgitta Wennberg har undersökt tidshantering i vardagen och tidsrelaterade interventioner som syftar till att underlätta delaktighet i vardagslivet för barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.