Hoppa till sidinnehåll

Avhandlingar inom kategori "Skolbibliotek"

Forskning och utveckling kategorier

Information literacy conceptions in comprehensive school in Finland: Curriculum, teacher and school librarian discourses

2019-10-09
Anu Ojaranta visar att lärare och skolbibliotekarier i Finland har skilda uppfattningar om hur begreppet informationskompetens förstås. Lärarna betonar vikten av läskunskaper medan skolbibliotekarierna belyser informationssökning och kritiskt tänkande.
Forskning och utveckling kategorier

Verktyg för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning

2010-02-22
Cecilia Gärdéns avhandling "Verktyg för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning" syftar till att fördjupa vår kunskap om informationspraxis inom kommunal vuxenutbildning, genom att undersöka informationssökning och informationsanvändning i samband med en specifik skoluppgift. Den teoretiska ram som använts är ett socio-kulturellt synsätt.