Hoppa till sidinnehåll
Digitalisering

Förutsättningar för elevers textskapande: En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter

Publicerad:2020-03-04
Uppdaterad:2020-04-17

Helene Dahlström har undersökt elevers textskapande i syfte att öka förståelsen för digitala resursers betydelse för mellanstadieelevers meningsskapande när de skapar text i skolan.

Författare

Helene Dahlström

Handledare

Lena Boström, Mittuniversitetet Ulla Damber, Mittuniversitetet

Opponent

Professor Per-Olof Erixon, Umeå Universitet

Disputerat vid

Mittuniversitetet

Disputationsdag

2020-03-20

Titel (se)

Förutsättningar för elevers textskapande: En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter

Institution

Institutionen för utbildningsvetenskap

Förutsättningar för elevers textskapande: En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter

Det moderna samhället kännetecknas av förändring. Människans sätt att kommunicera har förändrats på många sätt på grund av samhällets sociala, språkliga, kulturella och textuella mångfald. Digitaliseringen av samhället har bidragit avsevärt till förändrade förutsättningar för kommunikation och representation. Med tanke på dessa nya förutsättningar är det viktigt att öka kunskapen om hur digitala resurser formar möjligheter för elevers textskapande i skolan.

Syftet med denna avhandling är att genom att beskriva och analysera elevers textskapande, öka förståelsen för digitala resursers betydelse för mellanstadieelevers meningsskapande när de skapar text i skolan.

De huvudsakliga konklusionerna utifrån avhandlingens resultat är att digitala resurser har betydelse för elevers meningsskapande när de skapar text i skolan. Digitala resurser får betydelse avseende: hur elever skapar text, texters form och innehåll, kritisk reflektion om text, kopplingar mellan hem- och skol-aktiviteter, elevers agens och elevers villkor för självständigt deltagande i skol-aktiviteter. Vidare har avhandlingens resultat visat att elever skapar text mycket utifrån tidigare erfarenheter och preferenser av textskapande. Barn och unga engagerar sig i populärkulturella texter på sin fritid, vilket återspeglas i deras textskapande i skolan. Eftersom de populärkulturella texterna på så vis följer med in i klassrummen öppnar sig möjligheter att tillsammans med elever föra diskussioner och kritiska reflektioner om de texter de möter och de texter de skapar.

Därför föreslås att lärare använder elevers inspiration från den kultur de finner meningsfull i skolans textskapande aktiviteter. En undervisning som anknyter till elevers erfarenheter på ett strukturerat och genomtänkt sätt har potential att utveckla elevers analytiska förmåga och samtidigt möjliggöra att eleverna kan använda sina kunskaper från sina egna livsvärldar på ett kreativt sätt.

Abstract in English

 

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev