Fritidshemmets matematik: Möten som räknas

Anna Wallin har undersökt hur undersökt och identifierat möjliga betydelser av matematik i fritidshemmets kontext.  

Fakta
Disputation

2022-05-20

Titel (sv)

Fritidshemmets matematik: Möten som räknas

Titel (eng)

Mathematics in Swedish school-age educare : Meetings that count

Författare

Anna Wallin

Handledare

Professor Paola Valero, Stockholms universitet Docent Eva Norén, Stockholms universitet,

Opponent

Professor Hanna Palmér, Linnéuniversitetet

Institution

Institutionen för ämnesdidaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The aim of this thesis is to investigate mathematics in the context of Swedish extended education, namely, school-age educare. The research builds on investigating and identifying possible meanings of mathematics in school-age educare practice. Two overarching research questions support this work: How is mathematics formulated in school-age educare through enactment processes and what does this imply for students and staff? What characterises school-age educare mathematics in relation to the material-discursive practices that can be created intra-actively?The thesis deals with the ideas of mathematical activities, informal mathematics, and materialities in entanglement with bodily actions in playful and creative settings. The research questions are addressed in five articles which together address the phenomenon of mathematics in school-age educare from diverse angles—from a broad perspective that frames enactments of policy documents in practice, to a narrower perspective of mathematical activities in entanglements with bodily actions and material engagements. Data were produced from fieldwork at two educare centres, and involved observations, interviews, and written communications. Additional material consists of interviews with teachers and their work on registering mathematical activities in the practice.Theoretical stances shifted during the research process—from a human-centred perspective to a non-human-centred, non-hierarchical and flat ontology. Theoretical tools include: the three aspects of policy enactment theory (interpretative, material, and discursive), activities and values associated with enculturation, and agential realism from a posthumanist perspective. In a broad sense, the theoretical tools were used to analyse actions and expressions related to the phenomenon of mathematics in school-age educare. My findings relate to school-age educare mathematics in enactment orientations, in activities and values, and in bodily and material engagements. One finding is that there were four enactment orientations regarding mathematics being enacted in educare which highlight perspectives of mathematical positioning, use of materials, and interpretations of policy documents in practice. Another finding relates to the conceptualisation of mathematical activities and values of school-age educare as a way of complementing school mathematics. The concept of mathemat-ing is construed based on findings. Mathemat-ing is defined as a special case of mathematical events, embracing bodily actions, creations, engagements, and ethical sensibilities in entanglements with materials. Assessment is not included in the conceptualisation of mathemat-ing. My findings indicate that mathematics in school-age educare is created within the involvement in material-discursive practice. Together my findings suggest an approach to mathematics embracing children to “be within” mathemat-ing events and become mathematical.

Sidan publicerades 2022-05-09 13:54 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-05-10 08:55 av Susanne Sawander


Relaterat

Googla – det gör man i skolan

Användandet av sökmotorer är väldigt utbrett bland högstadieungdomar. När de söker på internet förväntar de sig att hitta svar – men reflekterar inte över hur resultaten genereras. Det visar Cecilia Andersson i sin avhandling.

Bristande förutsättningar för socialt lärande på fritids

Både fritidspersonal och rektorer har en önskan om att arbeta mer med socialt lärande på fritids. Kristina Jonssons forskning visar att bristande förutsättningar ofta innebär att intentionerna kommer i kläm.

Fritidshem

Ta del av aktuell forskning och utvecklas i din yrkesroll på vår fritidshemkonferens! Delta i Stockholm den 23–24 november eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 30 november–14 december. Nyhet! Ta med din rektor på webbkonferensen, helt gratis. JUST NU! Boka-tidigt-pris 3 995 kr ex. moms t.o.m. 23 oktober.

Fritidshem Webbkonferens

Skolportens fortbildning för dig som arbetar i fritidshem! Delta i Stockholm den 23-24 november eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 30 november – 14 december.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.