Fritidshemmets matematik: Möten som räknas

Anna Wallin har undersökt hur undersökt och identifierat möjliga betydelser av matematik i fritidshemmets kontext.  

Fakta
Disputation

2022-05-20

Titel (sv)

Fritidshemmets matematik: Möten som räknas

Titel (eng)

Mathematics in Swedish school-age educare : Meetings that count

Författare

Anna Wallin

Handledare

Professor Paola Valero, Stockholms universitet Docent Eva Norén, Stockholms universitet,

Opponent

Professor Hanna Palmér, Linnéuniversitetet

Institution

Institutionen för ämnesdidaktik

Lärosäte

Stockholms universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The aim of this thesis is to investigate mathematics in the context of Swedish extended education, namely, school-age educare. The research builds on investigating and identifying possible meanings of mathematics in school-age educare practice. Two overarching research questions support this work: How is mathematics formulated in school-age educare through enactment processes and what does this imply for students and staff? What characterises school-age educare mathematics in relation to the material-discursive practices that can be created intra-actively?The thesis deals with the ideas of mathematical activities, informal mathematics, and materialities in entanglement with bodily actions in playful and creative settings. The research questions are addressed in five articles which together address the phenomenon of mathematics in school-age educare from diverse angles—from a broad perspective that frames enactments of policy documents in practice, to a narrower perspective of mathematical activities in entanglements with bodily actions and material engagements. Data were produced from fieldwork at two educare centres, and involved observations, interviews, and written communications. Additional material consists of interviews with teachers and their work on registering mathematical activities in the practice.Theoretical stances shifted during the research process—from a human-centred perspective to a non-human-centred, non-hierarchical and flat ontology. Theoretical tools include: the three aspects of policy enactment theory (interpretative, material, and discursive), activities and values associated with enculturation, and agential realism from a posthumanist perspective. In a broad sense, the theoretical tools were used to analyse actions and expressions related to the phenomenon of mathematics in school-age educare. My findings relate to school-age educare mathematics in enactment orientations, in activities and values, and in bodily and material engagements. One finding is that there were four enactment orientations regarding mathematics being enacted in educare which highlight perspectives of mathematical positioning, use of materials, and interpretations of policy documents in practice. Another finding relates to the conceptualisation of mathematical activities and values of school-age educare as a way of complementing school mathematics. The concept of mathemat-ing is construed based on findings. Mathemat-ing is defined as a special case of mathematical events, embracing bodily actions, creations, engagements, and ethical sensibilities in entanglements with materials. Assessment is not included in the conceptualisation of mathemat-ing. My findings indicate that mathematics in school-age educare is created within the involvement in material-discursive practice. Together my findings suggest an approach to mathematics embracing children to “be within” mathemat-ing events and become mathematical.

Sidan publicerades 2022-05-09 13:54 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2022-05-10 08:55 av Susanne Sawander


Relaterat

Googla – det gör man i skolan

Användandet av sökmotorer är väldigt utbrett bland högstadieungdomar. När de söker på internet förväntar de sig att hitta svar – men reflekterar inte över hur resultaten genereras. Det visar Cecilia Andersson i sin avhandling.

Bristande förutsättningar för socialt lärande på fritids

Både fritidspersonal och rektorer har en önskan om att arbeta mer med socialt lärande på fritids. Kristina Jonssons forskning visar att bristande förutsättningar ofta innebär att intentionerna kommer i kläm.

Fritidshem

Ta del av aktuell forskning och utvecklas i din yrkesroll på vår fritidshemkonferens! Delta i Stockholm den 23–24 november eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 30 november–14 december. Nyhet! Ta med din rektor på webbkonferensen, helt gratis. JUST NU! Boka-tidigt-pris 3 995 kr ex. moms t.o.m. 23 oktober.

Fritidshem Webbkonferens

Skolportens fortbildning för dig som arbetar i fritidshem! Delta i Stockholm den 23-24 november eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 30 november – 14 december.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.