From Young Migrants to ”Good Swedes”: Belonging and the Manifestations of Borders and Boundaries in NGO Social Work

Maria Moberg Stephenson undersöker konstruktioner av asylsökande ungdomarnas situationer och behov och vilka konsekvenser de kan ha för socialt arbete.

Fakta
Disputation

2021-04-09

Titel (eng)

From Young Migrants to

Författare

Maria Moberg Stephenson

Handledare

Docent Åsa Källström, Örebro universitet Jürgen Degner, Örebro universitet Docent Marcus Herz, Malmö universitet

Opponent

Professor Bridget Anderson, Bristol University

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Lärosäte

Örebro universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Belonging is a contested concept, and for young people arriving unaccompanied by parents to seek asylum in Sweden, belonging is conditional. The aim of this thesis is thus to analyse belonging in the context of an NGO mentoring programme for young people defined as unaccompanied in Sweden. By intersecting different dimensions of belonging, this is studied both from the young people’s own perspective and within the work of the mentoring programme. The thesis builds on interviews, participant observations, and policy documents gathered from the NGO mentoring programme, which more specifically works with ‘unaccompanied’ young people placed in kinship care in a Swedish suburban neighbourhood to support their establishment in Sweden. Participating in the study are young people involved in the programme and the employed mentors. The results show that the young people create a sense of belonging through transnational and local migrant networks, while the NGO perceives the young people’s situations in kinship care and in the Swedish suburban neighbourhood as limited. The mentoring programme’s work to promote establishment is intended to help the young people to overcome possible boundaries, and to reach a belonging to Swedish society. As such, the work can be interpreted as a form of boundary work. However, this work risks producing new boundaries – those between a desired, but imagined, ‘Swedish community of value’, and the migrant ‘other’. Hierarchies of belonging are thus created, within which the young people must strive to become ‘good Swedes’ to be seen as established in society. The thesis also shows how these boundaries can be challenged within social work by acting against racial structures and imagined collective communities. It thus argues for the importance of acknowledging and actively working with young people’s transnational and local networks to avoid the reproduction of boundaries.

Sidan publicerades 2021-03-30 09:17 av Susanne Sawander


Relaterat

Ojämlik bedömning av andraspråksinlärare på flerspråkiga skolor

Bedömningen på flerspråkiga skolor är inte jämlik eftersom elever får olika tillgång till språket. Det visar Helena Reierstam som menar att lärare behöver få bättre förutsättningar för bedömning av andraspråksinlärare.

Nyanlända elevers upplevelse av inkludering

Lärares beskrivningar av elever på språkintroduktionsprogrammet färgas i hög grad av det regelverk som omgärdar den här elevgruppen. Det framkommer i Åsa Bjuhrs forskning om övergången från språkintroduktion till gymnasiet.

Vuxenutbildning Webbkonferens

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom vuxenutbildningen. Ta bl.a. del av föreläsningar om tydliggörande pedagogik, estetiska lärprocesser samt språkutvecklande arbetssätt - i mötet med vuxna elever.

Sfi i fokus Webbkonferens

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom sfi. Intressanta föreläsningar om bl.a bedömning, hur språkundervisning på arbetsplatsen kan fungera, hur vi utvecklar elevers digitala kompetens och vilken effekt språkstödjare kan ha. Välkommen!

Litteracitet och visuella texter: Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi

Qarin Frankers avhandling "Litteracitet och visuella texter: Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi" undersöker litteracitet och visuella texter i den grundläggande svenskundervisningen för invandrare (sfi).

”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt”: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

Syftet med Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt: Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion är bland annat att se om Pedagogisk processreflektion kan stärka förskolepersonalens möjligheter att utveckla sin professionalitet och i så fall hur?

Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv

I avhandlingen "Historiemedvetande och identitet: Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv" har Igor Potapenko studerat relationen mellan historiemedvetande och identitet hos skolungdomar i Estland.

Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan

Barns kommunikation med handdockor i det dagliga livet i förskolan studeras i Mirella Forsberg Ahlcronas avhandling som en del av förskola sociala och kulturella sammanhang.

Buffra stress i riktning mot välbefinnande. Interventionsstudier och utforskande studier med fokus på unga flickor

Kvinnor har mer stressrelaterad ohälsa än män och en ökning ses framför allt hos unga flickor. Det övergripande syftet med Katarina Haraldssons avhandling är därför att utvärdera och utforska vad som buffrar stress i vardagen hos unga flickor.

Bisatser i böcker och huvuden. Om begreppsföreställningarnas betydelse för förvärvandet av främmande språk)

Måste man veta vad som kännetecknar en tysk bisats för att kunna producera en sådan? Det är huvudfrågan i språkläraren Ingela Valfridssons avhandling "Nebensätze in Büchern und Köpfen" eller på svenska "Bisatser i böcker och huvuden".

Demokratiska värden i förskolebarns vardag

Ämnet för Rauni Karlssons avhandling är demokratiska värderingar i förskolans vardag. Hur tar sig demokratiska värden uttryck i barnens relationer? Vilka värden hanterar barnen i olika situationer i det vardagliga samspelet?

Läroplan i rörelse: Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik

När nationella politiska visioner ska omsättas i kommunal praktik blir det sällan som man tänkt sig. Vad händer på vägen? Det är en av de frågor Pia Skott söker svar på i avhandlingen "Läroplan i rörelse". Som konkret exempel följer hon hanteringen av det individuella gymnasieprogrammet.

Mellan fysisk bildning och aktivering – En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

Skolämnet idrott och hälsa är luddigt i kanterna. Det finns ingen gemensam begreppsapparat i ämnet och det råder ingen enighet om vad man ska lära sig. Det visar Jan-Eric Ekbergs avhandling "Mellan fysisk bildning och aktivering".

Undervisningssätt, lärande och socialisation: Analyser av lärares riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO-undervisning

Vilken betydelse har lärare för elevers meningsskapande, både vadgäller lärande och socialisation, i naturorienterande undervisningspraktiker? Det undersöker Eva Lundqvist i avhandlingen "Undervisningssätt, lärande och socialisation".

Skolvardagens genusdramaturgi : en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring

Hur bidrar benämningar som hora och kärring till att görafemininiteter och maskuliniteter? Vem eller vilka använder benämningarna och vem riktar man dem till? Det söker Anna Öqvist svar på i avhandlingen "Skolvardagens genusdramaturgi".

Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur.

I avhandlingen "Att förstå det stora i det lilla" klarläggs varför lokalsamhället försvarar de små skolornas fortsatta existens trots att skolorna sägs vara sämre skolor och varför lärare fortsätter arbeta i små indragningshotade skolor trots osäkerheten.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Ledningsteam ger trygghet

Ett ledningsteam med fyra personer för mellan tre och sex förskolor och en platsansvarig på varje förskola. Så jobbar friskolan Pysslingen Förskolor för att underlätta för sina förskolerektorer.

Nytt statsbidrag främjar forskning på arbetstid

Nu öppnas möjligheten för lärare att på arbetstid kunna bedriva praktiknära forskning och utveckling.

Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære

Når matematik bliver integreret i idrætsundervisningen, stiger elevernes motivation, viser nyt dansk studie, som skal inspirere lærere til at kombinere faglighed med bevægelse.