Hoppa till sidinnehåll
Funktionshinder

Gemenskapens gränser : Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan

Publicerad:2022-09-27
Uppdaterad:2022-10-27

Emil Bernmalm har undersökt vilka erfarenheter och upplevelser elever med svåra rörelsehinder har av att vara objekt för svenska gymnasieskolans integrations- och inkluderingsprocess.

Författare

Emil Bernmalm

Handledare

Professor Anders Persson, Lunds universitet Johanna Gustafsson Lundberg, Lunds universitet

Opponent

Professor Claudia Lenz, MF Norwegian School of Theology, Religion and Society

Disputerat vid

Lunds universitet

Disputationsdag

2022-10-21

Titel (se)

Gemenskapens gränser : Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan

Titel (eng)

The Boundaries of Community : Stigma Management and Pluralistic Education in Upper Secondary Education

Gemenskapens gränser : Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan

I denna avhandling undersöks hur strävan mot en integrerad svensk gymnasieskola upplevs av gymnasieungdomar med svåra rörelsehinder. Forskningsintresset är riktat mot skolans värdeförmedlande uppdrag så som det kommer till uttryck i ämnesplanen för religionskunskapsämnet. I centrum för undersökningen står elevernas erfarenheter av en gymnasieutbildning som både är separerad från och på många sätt integrerad i den reguljära gymnasieskolan. Elevernas erfarenheter av att pendla mellan en integrerad och samtidigt exklusiv utbildningssituation ger dem särskilda förutsättningar att tolka och förstå premisserna för den pluralism som skolan är tänkt att fostra.
Med syftet att problematisera den pluralism som kommer till uttryck i skolans värdegrund, riktar avhandlingen ljus mot elevernas erfarenheter som särskilda objekt för skolans integration. Dessa erfarenheter pekar bland annat på en skolvardag hårt styrd av symboliska och sociala gränsdragningar. Särskilt det integrerade klassrummet väcker känslor av utanförskap och stigmatisering som eleverna måste hantera i sin skolvardag. Mot denna bakgrund argumenterar jag för att det är hög tid att omvärdera, inte bara skolans värdeförmedlande uppdrag, utan också komplexa processer som integration och inkludering i skolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev