”Hålla ordning, men inte överordning”: Köns- och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer

Elever och lärare har en samstämmig vision om att man vill ha ordning i skolan även om de definierar det på olika sätt, säger Maria Wester. Man vill inte ha en auktoritär skola men lärare ska vara tydliga ledare och elever vill förstå och få motiveringar av tillsägelser.

Fakta
Disputation

2008-06-05

Författare

Maria Wester

Handledare

Professor Åsa Bergenheim, Umeå Universitet, Universitetslektor Monika Vinterek, Umeå universitet

Opponent

Professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet

Institution

Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

Lärosäte

UmU – Umeå universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs Skolportens intervju med Maria Wester

Svenskt abstrakt:

Denna studies syfte är att med hjälp av teorier om kön och makt beskriva och analysera uppförandenormer i retorik och praktik i svenska klassrumskulturer. Studien är baserad på observationer och intervjuer med elever och lärare i tre niondeklasser. Utifrån avhandlingens sex teman framträder i huvudsak gemensamma uppförandenormer i de tre skolorna. Relationen mellan retorik och praktik kan sammanfattas på följande sätt: elever och lärare uttrycker en önskan om ordning och tydliga regler som efterföljs. Om reglerna inte följs, efterfrågar eleverna konsekventa och motiverade påföljder. Studien visar dock att skolvardagen inte fungerar på det viset, utan det råder en viss diskrepans mellan praktik och retorik. Läroplanens framskrivna värden, exempelvis respekt, solidaritet och ansvarstagande, framträder i både elevers och lärares retorik. Dessa värden används för att förklara ett visst handlande eller motivera de uppförandenormer som beskrivs som önskvärda.

Sidan publicerades 2008-05-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 16:45 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser