Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom

Elisabet Mellroth har utifrån ett lärarperspektiv undersökt hur teorier kring matematikundervisning för elever med särskild begåvning kan orkestreras i svensk skola.

Fakta
Disputation

2018-12-10

Titel (eng)

Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom

Författare

Elisabet Mellroth

Handledare

Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet Jorryt van Bommel, Karlstads universitet Professor Héctor Pérez Prieto, Karlstads universitet,

Opponent

Professor Marianne Nolte, Universität Hamburg

Institution

Institutionen för matematik och datavetenskap

Lärosäte

Karlstads universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Elisabet Mellroth

Abstract in English:

There is a lack of research that explores teachers’ perspectives on teaching highly able pupils (HAPs) in the diverse ability classroom. Instead, pupils’ perspectives are common, such studies often concluding that teachers need more professional development or that they fail to support HAPs. Consequently, previous research does not support teachers in how to implement teaching that includes HAPs. This thesis aims to harness teachers’ perspectives of pedagogical possibilities that enable learning opportunities for mathematically highly able pupils (MHAPs). By comparing pupils’ (n=264) relative achievement on two different tests, traditional and non-traditional, the first part of this thesis explores teachers’ possibilities to recognize MHAPs. The results show that pupils who achieved highly on the non-traditional test, but not on the other, have higher problem-solving competence compared to pupils who achieved highly on the traditional test instead. The second part presents a teacher-initiated investigation of pupils’ perceptions of challenging mathematical tasks. The findings indicate that the developed tool can help teachers find suitable tasks for MHAPs. The final part uses positioning theory to analyze teachers’ (N=17) discussions and probe their perceptions on orchestrating teaching MHAPs. The findings show that the teachers have knowledge of how to recognize and support MHAPs. Specifically, the teachers express possibilities with challenging tasks and differentiated education to meet MHAPs’ learning needs. Furthermore, the teachers perceived fewer rights than duties to orchestrate teaching for MHAPs’, for example, to continuously asses them. The studies in this thesis support teachers to orchestrate teaching including MHAPs in the diverse ability classroom. Both practice and research can be guided by what the teachers in these studies perceived as possible to do to orchestrate such teaching. Thereby support is given to teachers, from teachers, through research.

This thesis harnesses teachers’ perspectives of pedagogical possibilities that enable learning opportunities for mathematically highly able pupils (MHAPs). Firstly, teachers’ possibilities to recognize MHAPs through assessment are explored. The results show that pupils with high problem-solving competence can achieve highly on a non-traditional test, whereas they do not on traditional tests. Secondly, a teacher-initiated investigation of pupils’ perceptions of challenging mathematical tasks is presented. The findings indicate that a developed tool can help teachers find suitable tasks for MHAPs. Finally, teachers’ (N=17) discussions are analysed and their perceptions on orchestrating teaching MHAPs are probed. The findings show that the teachers have knowledge of how to recognize and support MHAPs. Specifically, the teachers express possibilities with challenging tasks and differentiated education. Furthermore, the teachers perceived they have knowledge and competence to orchestrate teaching for MHAPs. The findings show that their knowledge is consistent with previous research on teaching highly able pupils (HAPs) to meet their learning needs. This thesis gives support, on orchestrating teaching that includes HAPs in learning, to teachers, from teachers, through research.

Sidan publicerades 2018-11-20 14:32 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-04-01 11:22 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid

Att vara förstelärare innebär ofta mer arbete – men bara 10 procent av lärarna får minskad undervisningstid. Det bekräftar ny forskning.

Tydlighet och inkludering ger trygghet och självförtroende

Lunchrasten är slut. Eleverna kommer in i klassrummet där Ida Jonsson och Maria Pettersson tar emot för en mattelektion i halvklass. De arbetar strukturerat med tydlighet och inkludering och det ger eleverna trygghet och självförtroende.

How states compare on STEM education

A new, interactive national report called the STEM Opportunity Index – developed by the National Math and Science Initiative, SRI International and 100Kin10 – compares how states are supporting STEM education based on 10 indicators. NMSI CEO Bernard Harris says the goal is for states to use the data to improve STEM education.

How Dungeons & Dragons can help kids develop social-emotional learning skills

Playing a cooperative role-playing game like Dungeons & Dragons can have the added benefit of helping kids develop social emotional skills.