Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom

Elisabet Mellroth har utifrån ett lärarperspektiv undersökt hur teorier kring matematikundervisning för elever med särskild begåvning kan orkestreras i svensk skola.

Fakta
Disputation

2018-12-10

Titel (eng)

Harnessing teachers’ perspectives: Recognizing mathematically highly able pupils and orchestrating teaching for them in a diverse ability classroom

Författare

Elisabet Mellroth

Handledare

Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet Jorryt van Bommel, Karlstads universitet Professor Héctor Pérez Prieto, Karlstads universitet,

Opponent

Professor Marianne Nolte, Universität Hamburg

Institution

Institutionen för matematik och datavetenskap

Lärosäte

Karlstads universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)
Läs pressmeddelande
Läs Skolportens intervju med Elisabet Mellroth

Abstract in English:

There is a lack of research that explores teachers’ perspectives on teaching highly able pupils (HAPs) in the diverse ability classroom. Instead, pupils’ perspectives are common, such studies often concluding that teachers need more professional development or that they fail to support HAPs. Consequently, previous research does not support teachers in how to implement teaching that includes HAPs. This thesis aims to harness teachers’ perspectives of pedagogical possibilities that enable learning opportunities for mathematically highly able pupils (MHAPs). By comparing pupils’ (n=264) relative achievement on two different tests, traditional and non-traditional, the first part of this thesis explores teachers’ possibilities to recognize MHAPs. The results show that pupils who achieved highly on the non-traditional test, but not on the other, have higher problem-solving competence compared to pupils who achieved highly on the traditional test instead. The second part presents a teacher-initiated investigation of pupils’ perceptions of challenging mathematical tasks. The findings indicate that the developed tool can help teachers find suitable tasks for MHAPs. The final part uses positioning theory to analyze teachers’ (N=17) discussions and probe their perceptions on orchestrating teaching MHAPs. The findings show that the teachers have knowledge of how to recognize and support MHAPs. Specifically, the teachers express possibilities with challenging tasks and differentiated education to meet MHAPs’ learning needs. Furthermore, the teachers perceived fewer rights than duties to orchestrate teaching for MHAPs’, for example, to continuously asses them. The studies in this thesis support teachers to orchestrate teaching including MHAPs in the diverse ability classroom. Both practice and research can be guided by what the teachers in these studies perceived as possible to do to orchestrate such teaching. Thereby support is given to teachers, from teachers, through research.

This thesis harnesses teachers’ perspectives of pedagogical possibilities that enable learning opportunities for mathematically highly able pupils (MHAPs). Firstly, teachers’ possibilities to recognize MHAPs through assessment are explored. The results show that pupils with high problem-solving competence can achieve highly on a non-traditional test, whereas they do not on traditional tests. Secondly, a teacher-initiated investigation of pupils’ perceptions of challenging mathematical tasks is presented. The findings indicate that a developed tool can help teachers find suitable tasks for MHAPs. Finally, teachers’ (N=17) discussions are analysed and their perceptions on orchestrating teaching MHAPs are probed. The findings show that the teachers have knowledge of how to recognize and support MHAPs. Specifically, the teachers express possibilities with challenging tasks and differentiated education. Furthermore, the teachers perceived they have knowledge and competence to orchestrate teaching for MHAPs. The findings show that their knowledge is consistent with previous research on teaching highly able pupils (HAPs) to meet their learning needs. This thesis gives support, on orchestrating teaching that includes HAPs in learning, to teachers, from teachers, through research.

Sidan publicerades 2018-11-20 14:32 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2019-04-01 11:22 av Susanne Sawander


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh, genomföra en fördjupad nulägesanalys. (pdf)

Margareta Serder: Vad kan forskningen (inte) bidra med?

Det är nu ett helt decennium sedan formuleringen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet infogades i den svenska skollagen. Många hyllmeter har sedan dess ägnats åt uttolkningar av vad formuleringen egentligen innebär. Det skriver Margareta Serder, lektor vid Malmö universitet, i en debattartikel i Skolportens magasin.

Förskola – ett socialt rum för vad?

Den politiska polariseringen kring förskolan tilltar. Vissa av de förslag till förändringar som diskuteras går därtill emot den nyss reviderade läroplanen, skriver professorerna Ingegerd Tallberg Broman och Ingrid Pramling Samuelsson.  

”Det mest hoppingivande du kommer att läsa på länge”

Jag vill göra reklam för en rapport. Det är en rapport om ett misslyckande och har den kanske nedslående titeln: ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” och är framtagen av Åsa Hirsch och Annette Jahnke för Ifous. Läs den! skriver skolexperten Per Kornhall i ett blogginlägg.

Internationell konferens om inkluderande utbildning

Göteborgs universitet är värd för en internationell konferensen om likvärdig och inkluderande utbildning för barn och unga med funktionsnedsättningar. Syftet är att samla forskare från hela världen och knyta nya band.