Help Overcoming Pain Early (HOPE) – a person-centred intervention for adolescents with chronic pain in a school setting

Ulrika Wallbing har utvecklat och utvärderat en elevhälsobaserad intervention, Help Overcoming Pain Early (HOPE), som syftar till att främja ungdomars förmåga att hantera sina problem med långvarig smärta.

Fakta
Disputation

2022-09-09

Titel (eng)

Help Overcoming Pain Early (HOPE) – a person-centred intervention for adolescents with chronic pain in a school setting

Författare

Ulrika Wallbing

Handledare

Stefan Nilsson, Göteborgs universitet Mari Lundberg, Göteborgs universitet Helena Wigert, Göteborgs universitet Mike Kemani, Stockholms universitet

Opponent

Docent Ida Flink, Örebro universitet

Lärosäte

Göteborgs universitet

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

The overall aim of the thesis was to develop and evaluate a school health-based intervention, Help Overcoming Pain Early (HOPE) for promotion of adolescents’ ability to manage their problems with chronic pain. Study I. A qualitative study on the development and feasibility of the complex intervention HOPE, based on interviews with adolescents with chronic pain and school nurses. Results illustrated that HOPE, through its participative design, corresponded to the wishes expressed by school nurses prior to the intervention. The intervention was based on a person-centred approach, including an education program for school nurses and four sessions for adolescents with school nurses. Study II. A randomized controlled trial evaluating the effect of HOPE for adolescents with chronic pain in comparison with a wait-list control group. Results did not show any effect on self-efficacy in daily activities, pain intensity, or pain impact. Sub-group analyses illustrated a significant effect on self-efficacy in daily activities among adolescents in secondary school. Study III. A non-randomized study including participants from both the intervention and the wait-list control group in Study II after receiving the intervention. Results showed improvements in symptoms of insomnia at the six-month follow-up as well as perceived health at post-assessment and at the six-month follow-up. Study IV. A qualitative interview study with adolescents in the intervention group at secondary school. Results revealed the main theme: A trust-building process towards a strengthened identity, including two sub-themes: Trust in the school nurse and the intervention and Confidence in oneself as a person. Conclusively, HOPE can potentially be used as a brief intervention for adolescents with chronic pain and associated problems such as symptoms of insomnia and perceived health. HOPE did not influence self-efficacy in daily activities, pain intensity, and pain impact, except for adolescents in secondary school. Adolescents perceived HOPE as a trust-building process in relation to school nurses, the intervention and confidence in themselves.

Sidan publicerades 2022-08-29 10:52 av Susanne Sawander


Relaterat

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 795 kr ex. moms t.o.m. 5 november.

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik i grundskolan. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.

Unga vill ha mer stöd och kunskap för att främja god sömn

Skolstress, oro och svårigheter att hantera tystnad skapar sömnsvårigheter hos många unga. Malin Jakobssons forskning om högstadieelevers sömn visar också att de vill vara mer delaktiga i undervisningen om sömn.

Psykiatriska diagnoser slår hårt mot elevers betyg

Elever med en psykiatrisk diagnos har betydligt sämre skolresultat än de som inte har någon diagnos. Den diagnos som slår absolut hårdast är adhd, och det gäller både flickor och pojkar, visar Cristian Bortes i sin avhandling.

Girls with social and/or attention impairments

Sammantaget tyder resultaten från Svenny Kopps avhandling på att flickor med autism och ADHD ofta antingen helt missas eller feldiagnostiseras inom barnsjukvården. Hon konstaterar att behovet av utbildning om flickor med psykiska problem, sociala interaktionssvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter inom alla samhällets offentliga verksamheter är mycket stort.

Self-esteem, sense of coherence and attention deficit hyperactivity disorder : A longitudinal study from childhood to adulthood

Självkänsla och känsla av sammanhang ses som viktiga faktorer för hälsa och därför är det övergripande syftet med Tobias Edholms avhandling, Self-esteem, sense of coherence and attention deficit hyperactivity disorder : A longitudinal study from childhood to adulthood, att undersöka längsgående och samtidiga samband mellan låg självkänsla och ADHD, från barndomen till unga vuxenlivet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Så giftsäkras hemmet för barnen – rensa bland leksaker

En studie från Göteborgs universitet visar att äldre plastleksaker ofta innehåller högre halter av hälsofarliga ämnen än nya. ”Man talar mycket om återvinning som en lösning på vårt avfallsproblem, men återvinning kan inte göras på ett säkert sätt om det finns så mycket kemikalier i produkterna som vi har nu, ”säger Bethanie Carney Almroth, professor vid Göteborgs universitet.

Skolportens digitala kurser