Hoppa till sidinnehåll
Bubblare

Historia på högstadiet: Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009

Publicerad:2019-10-22
Uppdaterad:2020-02-07

Hur använder elever skolans historieundervisning för att utveckla sitt historiemedvetande? Det är en av frågorna som Hans Olofsson utforskar i sin avhandling.

Författare

Hans Olofsson

Handledare

Professor Martin Stolare, Karlstads universitet Docent Johan Samuelsson, Karlstads universitet

Opponent

Professor Roger Johansson, Malmö universitet

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2019-10-25

Titel (se)

Historia på högstadiet: Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009

Titel (eng)

History in lower secondary school : Historical-culture expressions in and outside a classroom in Sweden in the fall of 2009

Institution

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Historia på högstadiet: Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009

Hur använder elever skolans historieundervisning för att utveckla sitt historiemedvetande? På vilka sätt kan genomförd historieundervisning betraktas som en ”historiekulturell yttring” i ett samhälle? Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i dessa och andra övergripande frågor som rör unga människors behov av tidslig orientering i början av 2000-talet.

Avhandlingen bygger på en historiedidaktisk fallstudie av en serie lektioner i en åk 9-klass. I centrum för analyserna står lektionernas pågående historiska lärande. Men studien intresserar sig också för förbindelser mellan den analyserade undervisningen och andra historiekulturella yttringar i Sverige utanför klassrumsdörren vid denna tidpunkt, hösten 2009.

Av studien framgår hur eleverna genom undervisningen erbjuds möjligheter att aktivera sitt historiemedvetande, men också hur sammansatta historieämnets lärprocesser kan vara på högstadiet. Samtidigt visar studien att klassrummets berättelser om 1900-talet som ”katastrofernas århundrade” verkar stå i nära förbindelse med en schematisk ”mönsterberättelse” om Sverige som ett land som kan hantera förflutna fasor, en osäker samtid och en hotande framtid.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev