Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Hur kan ekonomi göras begripligt?: En studie om villkor för kraftfull ekonomiundervisning i samhällskunskap

Publicerad:2023-05-24

Hur upplever blivande samhällskunskapslärare sina förmågor att bedriva ekonomiundervisning på gymnasiet? Det är en av frågorna som Niclas modig undersöker i sin avhandling.

Författare

Niclas Modig

Handledare

Professor Niklas Jakobsson, Karlstads universitet Martin Jakobsson, Karlstads universitet,

Opponent

Docent Cecilia Arensmeier, Örebro universitet

Disputerat vid

Karlstads universitet

Disputationsdag

2023-06-02

Titel (se)

Hur kan ekonomi göras begripligt?: En studie om villkor för kraftfull ekonomiundervisning i samhällskunskap

Titel (eng)

How can economics be made understandable? : A study about conditions for powerful economics teaching in social studies

Institution

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Hur kan ekonomi göras begripligt?: En studie om villkor för kraftfull ekonomiundervisning i samhällskunskap

Både privatpersoner och samhällsmedborgare berörs av ekonomi eftersom många frågor och beslut rymmer ekonomiska dimensioner. Det betyder att kunskaper i ekonomi också är en förutsättning för kvalificerat demokratiskt deltagande.

Finns det då kunskaper och ett särskilt undervisningsinnehåll gällande ekonomi som är viktigare än annat att behärska? Vilka kan i så fall avgöra det, och hur utvecklar blivande lärare förmågor för att undervisa elever i detta särskilt viktiga ekonomiinnehåll? Avhandlingen söker svar på dessa frågor genom fyra delstudier. Två av delstudierna handlar om vilken ekonomikunskap som nationalekonomer anser att samhällskunskapsämnet bör ta upp och vad som tas upp i läroböcker. De andra två handlar om blivande samhällskunskapslärares förberedelser att undervisa om ekonomi i gymnasieskolan. Avhandlingen bidrar därmed med kunskaper om hur elever ska få tillgång till och ges möjlighet att tillägna sig viktiga och kraftfulla ekonomiska kunskaper.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev