Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

”I svenska två vågar jag prata mer och så”. En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

Publicerad:2015-10-01
Uppdaterad:2017-10-25

Ämnesplanen för svenska på gymnasiet lägger större vikt vid personlighetsutvecklande, bildande och kreativt innehåll än svenska för andraspråk, som har ett mer formcentrerat och nyttobetonat innehåll. Det är en av Catarina Economous slutsatser då hon har granskat och jämfört de olika ämnesplanerna.

Författare

Catarina Economou

Handledare

Professor Maj Asplund Carlsson, Göteborgs universitet

Opponent

Professor Monica Axelsson, Stockholms universitet

Disputerat vid

Göteborgs universitet

Disputationsdag

2015-10-16

Titel (se)

”I svenska två vågar jag prata mer och så”. En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

Titel (eng)

”In Swedish as a Second Language I dare to speak more”. A didactic study about the school subject Swedish as a Second Language.

Institution

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

”I svenska två vågar jag prata mer och så”. En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

Studiens syfte är att analysera och jämföra innehållet i ämnesplanerna (Gy 11) för svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet och diskutera vilka konsekvenser dessa skillnader kan medföra. Bakgrunden är de ämneskonceptioner som ämnet svenska som andraspråk har haft under sin unga historia och metoden som använts är en kvalitativ textanalys. Resultaten visar att ämnet svenska som andraspråk fortfarande kan ses som ett stödämne med färre kognitiva utmaningar och med ett fokus på form. Ämnet är underordnat ämnet svenska, där innehållet i större utsträckning fokuserar på ’personlig utveckling’ och demokratiaspekter.

”In Swedish as a Second Language I dare to speak more”. A didactic study about the school subject Swedish as a Second Language.

This thesis takes its point of departure in recent criticism directed at the Swedish school system, especially regarding the fact that students with a foreign background do not get the same opportunities or attain the same results as Swedish-born students. The general aim of this thesis is to study and analyse multi-lingual students’ situation from a critical didactic perspective, focusingon content and teaching in Swedish as a Second Language in upper secondary school. The legitimacy of and views on the subject are examined, as well as how the students are selected and categorised. The role that fiction has in the context of the subject is also investigated and discussed. The main sources of inspiration for the theoretical framework of the study have been the works of Nussbaum and Cummins. In addition, theoretical and methodological approaches are drawn from McCormick ́s socio-cultural model, Rosenblatt’s reading forms, as well as Tengberg, and Goodlad’s curriculum theory. The methodology used in this thesis is ethnography as well as curriculum and text analysis. The thesis consists of four articles. Article one, “The secondary school subject of Swedish as a Second Language–is it necessary?” examines the subject from different angles. The second “Swedish and Swedish as A Second Language–two equal subjects?” compares and analyses the two curricula. The third “Reading Fiction in a Second Language Classroom” and fourth “Multilingual Pupils’ Reading of Doctor Glas” consider the role of fiction within the subject, examining how a group of second language learners interpret and discuss the novels and how they interact with each other in relation to the literary texts. Furthermore, the last two studies analyse what forms of reading the students use. The thesis shows that the subject Swedish as a Second Language is still subordinated to the first language subject Swedish, with fewer cognitive challenges, as the aims of the curriculum reveal. Swedish as a Second Language focuses more on linguistic forms, often in isolated contexts, and less on meaning-making, e.g. reading of fiction and personal development. It also indicates that second language learners, in this context, are competent readers, able to understand and make meaning of different novels, use different forms of reading as well as make use of their broad experiences of different cultures in relation to literary texts. Finally, the thesis concludes with a discussion about the content in a future, new and inclusive subject of Swedish that is necessary to develop in today’s multicultural and globalized society.

 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj
Digital temaföreläsning

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Skolportens digitala föreläsning med Issis Melin, för dig som vill lära dig mer om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Föreläsningen fokuserar på hur elevhälsoteamet kan identifiera hedersrelaterade beteenden, samt hjälpa utsatta elever att komma ur sin situation. Ta del av denna föreläsning mellan 22 april–5 juni!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
22 apr – 5 jun
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev