Dela:

Idrott på statliga ungdomshem: En ’pedagogisk’ praktik?

Hur arrangeras, genomförs och upplevs idrott på särskilda ungdomshem? Det är en av frågorna som Daniel Roe undersöker i sin avhandling.

Fakta
Disputation

2021-06-18

Titel (sv)

Idrott på statliga ungdomshem: En ’pedagogisk’ praktik?

Titel (eng)

Sport in youth detention: A ’pedagogical’ practice?

Författare

Daniel Roe

Handledare

Professor Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Martin Hugo, Jönköping University

Opponent

Professor Rosie Meek, University of London

Institution

Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Lärosäte

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Länkar
Läs hela avhandlingen (pdf)

Abstract in English:

Sport can be an important part of life inside youth detention, often believed to contribute to the rehabilitation of youth. However, there has been little ethnographic research examining this phenomenon. How is sport arranged, delivered, and experienced in these closed settings? This thesis examines pedagogies of sport in youth detention, based on ethnography at Capeview and Summerholm – two all-male youth detention homes in Sweden. By framing youth detention as pedagogical practice, and through a life-world methodology, the thesis provides close descriptions of sport in which the lived experiences of youth are situated in the particular functions and practices of these institutions.

The findings of the thesis are compiled into three independent but interrelated articles. The first article explores a pedagogical approach at Capeview – one of the sites –that a select group of students experienced as initiating and guiding a developmental process. The findings elaborate four aspects of the program – building a pedagogical platform, “seeing” and meeting students, creating a supportive environment, and thinking beyond the institution – that characterized this “rings on the water” (i.e., “ripple effect”) approach. The second article examines the dominant pedagogies of sport at both institutions: withholding sport, busying with sport, and sport as developmental community. Findings illustrate how competing functions of youth justice – punishment, containment, and development – are accomplished, and experienced, through sport pedagogical practice. The third article examines sport in these male-dominated institutions from a masculinities perspective. It shows how pedagogical endeavors must address the impact of divergent notions of masculinity in order to integrate, and avoid further marginalizing, these young men through sport.

The principal contribution of the thesis is to show how different sport pedagogies function in order to educate or support and, conversely, contain or punish placed youth– illustrating how desirable benefits of sport in youth detention are contingent upon pedagogical practice. Bringing pedagogical and gender-critical perspectives to bear, it identifies challenges and shortcomings as well as opportunities and promising practices. Endeavors for doing sport for the benefit of detained youth and a safe, just society must consider issues of pedagogy, gender, and philosophical dilemmas such as conflicting missions of education and corrections. Ultimately, efforts to improve outcomes for detained youth through sport calls for tactful pedagogical action, sensitive to the needs, interests, and life-worlds of youth.

Sidan publicerades 2021-06-16 09:41 av Susanne Sawander


Relaterat

Sjunkande motivation bland elever på idrottsprofilerade grundskolor

Oavsett syn på framgång minskar både motivationen och tron på den egna idrottsliga förmågan över tid bland elever på idrottsprofilerade grundskolor. Det visar Joakim Ingrells praktiknära forskning.

Från fysisk aktivitet till fysisk bildning

När idrottsundervisning fokuserar på att öka elevernas medvetenhet kring den egna kroppen sker en transformation från fysisk aktivitet till fysisk bildning. Det konstaterar Heléne Bergentoft i sin avhandling.

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och kurator. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete. Välkommen!

Idrott och hälsa Webbkonferens

Konferensen för dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a tillgängliga lärmiljöer och socialt samspel, hållbar idrottsundervisning, att bedriva undervisning om friluftsliv med begränsade resurser samt stödundervisning i motorik för nyanlända flickor.

Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid

Syftet med Mikael Londos avhandling "Spelet på fältet. Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid" är att analysera relationen mellan idrottsundervisningen i gymnasieskolan och idrott som utövas på fritid.

Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck

Målet med Anna Lindqvists avhandling "Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck" är att tolka och förstå danslärarnas inställning till kön och dans som ett kunskapsområde från danslärarnas perspektiv.

Föreningsidrott som socialisationsmiljö – en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling

Att idrotta i en förening har ingen större betydelse för barns och ungdomars psykiska och sociala utveckling. Det visar Stefan Wagnsson i avhandlingen "Föreningsidrott som socialisationsmiljö - en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling".

Mellan fysisk bildning och aktivering – En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

Skolämnet idrott och hälsa är luddigt i kanterna. Det finns ingen gemensam begreppsapparat i ämnet och det råder ingen enighet om vad man ska lära sig. Det visar Jan-Eric Ekbergs avhandling "Mellan fysisk bildning och aktivering".

Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser