Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Jag önskar att det kunde bli en utmanande och innehållsrik diskussion om barn i behov av särskilt stöd, och om förskolans förhållningssätt till specialpedagogik, säger forskaren Eva Siljehag. Förskolan ska inte per automatik ta över ett specialpedagogiskt tänk från skolan.

Fakta
Disputation

2007-12-15

Titel (sv)

Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie

Titel (eng)

Recognition and Counter power

Författare

Eva Siljehag

Handledare

Professor Gunilla Härnsten, Stockholms universitet

Opponent

Professor Dennis Beach, Inst för pedagogik, Högskolan i Borås

Institution

Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande

Lärosäte

SU – Stockholms universitet

Länkar
Läs pressmeddelande (SU)
Läs Skolportens intervju med Eva Siljehag

Svenskt abstrakt:

Studien förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken utgår från: samgåendet av tre traditioner, förskole- och fritidspedagogikens frånvaro inom specialpedagogiken samt hur en grupp deltagare strävar att koppla samman praktik och teori. Ett deskriptivt syfte var att öka kunskapen om hur gruppen problematiserar tre temaområden: syn på kunskap, människa och samhälle, specialpedagogik, perspektivet kön samt gruppens specialpedagogiska yrkespraktik Ett analytiskt syfte utgör ett samhällskritiskt perspektiv. Huvudpersoner i studien 14 deltagare. Emiriska materialet utgörs av elva samtalsträffar, två intervjuomgångar, politiska styrdokument, arkivsökningar och två intervjuer med nyckelpersoner. Studiens perspektiv tar sin utgångspunkt i en deltagarorienterad forskningsansats och demokratiska kunskapsprocesser. Deltagarna formulerar betydelsen av sinnesupplevelser, flerfaldiga kunskapsformer och vikten av allas lika värde. Gruppens kvalifikationsstruktur innefattar överblick och direkt arbete med en inre och yttre organisation. Deltagarna kopplar samman fältets frågor med synliggjorda möjligheter, hinder relationer, processer och sammanhang. Analysen visar att enbart acceptans för det annorlunda barnet inte räcker. Ett igenkännande från barn och elever föregår det unika och absoluta Subjektets erkännande. Gruppens analys synliggör en reproduktion av underordning. Kvalifikationsstrukturen beskriver en serviceproduktion med krav på medveten kritisk granskning. Gruppens dubbla underordning inom skolvärlden visar underordningens igenkännande kraft som dels möjlighet till en motkraft utifrån ett rättvisans deltagande på lika villkor dels en motkraft till samhällets styrningstendens att splittra pedagogiskt kollektivt värdegrundsarbete som avser verka igenkännande för barn och elever.

Sidan publicerades 2007-11-26 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-16 11:16 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!